Tanssi

Tanssin opiskelu on Lumon lukiossa mahdollista kuuden erilaisen soveltavan kurssin kautta. Puitteet tanssimiselle ovat loistavat, sillä Lumossa on ammattimainen tanssisali, missä on tanssimatto, tangot sekä peilit. Tanssikurssit ovat avoimia kaikille, ja kurssitarjonnassa on vaihtoehtoja sekä vasta-alkajille että pidempään tanssineille. Tanssikursseilla pääset kokeilemaan eri tanssilajeja taidetanssista nykypäivän ilmiöihin, kehittämään luovuutta, teknistä osaamista ja taitoja sekä tutustumaan tanssijantyöhön useiden esiintymismahdollisuuksien ja koreografisen työskentelyn kautta. Lukion viimeisenä opiskeluvuotena on mahdollista suorittaa tanssin lukiodiplomi valtakunnallistenohjeiden mukaan.


TAN 01 ASKELISTA TANSSIKSI Tanssin peruskurssi, jonka aikana opiskelija tutustuu tanssijantyöhön ja tanssiin esittävänä taiteenlajina. Tutustutaan eri tanssilajeihin, esimerkiksi nykytanssi, jazz- ja showtanssi, hip hop, liikeimprovisaatio ja etniset tanssit. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


TAN 02 LIIKEILMAISU JA KEHONHALLINTA Tutkimusmatka oman kehon mahdollisuuksiin tanssissa. Opitaan liikeilmaisua ja siihen liittyviä peruskäsitteitä, kuten keho, tila, aika, voima ja rytmi erilaisten harjoitusten avulla. Tutustutaan kehon rakenteeseen sekä erilaisiin kehonhallintatekniikoihin, jotka lisäävät muun muassa voimaa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikelaajuutta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


TAN 03 ESITYSKOREOGRAFIA Tutustutaan tanssijan- ja koreografintyöhön esiintymisen kautta ja opitaan koreografian teon perusteita. Kurssilla valmistetaan opettajan avustuksella tanssikoreografioita, jotka esitetään syksyn teatteriviikolla osana esittävän taiteen linjan musiikkiteatteriproduktiota. Aiempi tanssikokemus on hyödyksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


TAN 04 TAITOA, TEKNIIKKAA JA KOREOGRAFIAA Kurssilla syvennetään tanssin taidollista, teknistä ja koreografista osaamista. Opitaan ymmärtämään tanssin vaatiman teknisen harjoittelun ja kehonhallinnan tärkeys. Harjoitellaan teknisiä taitoja kuten piruetteja ja hyppyjä. Sovelletaan opittuja taitoja erilaisissa tanssisarjoissa. Aiempi tanssikokemus tai lukion tanssikursseilla opiskelu on eduksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


TAN 05 MATKA OMAAN TANSSIIN - TANSSIN TEKIJÄKSI Kurssilla syvennetään tanssijantyön ja koreografin työn tuntemusta. Kehitetään aiemmin opittua teknistä ja ilmaisullista tanssillista osaamista sekä opitaan työskentelemään itsenäisemmin. Kurssilla tehdään luovia tehtäviä. Aiempi tanssin harrastuneisuus tai lukion tanssikursseilla opiskelu on eduksi. Kurssi on suositeltava tanssidiplomia suunnitteleville opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


TAN 06 TANSSIDIPLOMIKURSSILumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube