Lulun opettajat

LUMON LUKION TAIDEAINEOPETTAJAT:

MAIA HÄKLI - TEATTERI -puuttuu kuvasta, työskentelee 2020 teatteritöiden parissa muualla.

Maia Häkli on teatteriohjaaja ja opettaja. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta. Lumon työn ohella Maia ohjaa esityksiä ammattiteattereihin.

Maia opettaa teatteria, koska kyky olla läsnä, heittäytyä ja kuunnella on hänen mielestään elämässä tärkeintä, hauskinta ja vaikeinta.

SUVI PURRA - MUSIIKKI

Suvi Purra on musiikinopettaja. Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius Akatemian musiikkikasvatusosastolta.

Musiikin opiskelussa lukiossa tärkeää on musiikillisten taitojen ja tietojen opiskelun lisäksi yhdessä musisoimisen opetteleminen sekä vuorovaikutustaitojen ja kokonaisvaltanen musiikista nauttimisen taidon harjoitteleminen.

TIMO PÖRHÖLÄ - KUVATAIDE

Timo Pörhölä on kuvataideopettaja. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideteollisesta Korkeakoulusta Taidekasvatuksen osastolta.

Jokainen opiskelija rakentaa suhteensa taiteisiin omista lähtökohdistaan käsin. Lumon lukion kuvataidekurssitarjonta tarjoaa paljon mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin.Se tarjoaa eväitä omaan kuvalliseen ilmaisuun, tulkintaan ja ajatteluun laajemminkin. Taiteen tuntemus on myös osa yleissivistystä.

KATRIINA RAINE - TEATTERI

Katriina Raine on teatteritaiteen ja englanninkielen opettaja. Katriina on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi ja teatteriohjaajaksi East Anglian yliopistosta Norxichista. Suomessa Katriina on opiskellut myös Helsingin ja Tampereen yliopistoissa.

Meidän kaikkien on hyvä opetella tarkkailemaan ja kuuntelemaan sekä itseämme että kaikkia ympärillämme. Teatteriopinnot vahvistavat opiskelijan empatia- ja keskittymiskykyä ja siksi se onkin ihan mahtava aine. On hyvinvointimme kannalta valtavan tärkeää osata ilmaista itseään tarkoituksenmukaisesti ja muita kunnioittaen. Eläytyminen toisen ihmisen asemaan auttaa pelastamaan maailman. Kaiken lisäksi teatteri on hauskaa!

PIA STRANG - KUVATAIDE

Pia Strang (TaM) on kuvataideopettaja ja kuvataiteilija. Hän on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa Taidekasvatuksen osastolla ja Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan osastolla.

Kuvataideopintojen keskiössä on opiskelijan oman ilmaisun löytäminen ja vahvistaminen. Jokaisella on oma tapansa kuvantekijänä ja taide on ilmaisumuoto, joka on jokaiselle mahdollisuuksia täynnä.

JENNY VIITANEN - TANSSI

Jenny Viitanen on tanssinopettaja. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta (tanssit.maist.) ja The Northern School of Contemporary Dancesta Englannista (BA Hons).

Tanssin opetuksessa korostuu luovuuden, liikkeeseen heittäytymisen ja treenaamisen sekä ilon merkitys. Tanssitaustasta riippumatta kursseilla voi opiskella mielekkäästi tanssia ja päästä halutessaan toimimaan monipuolisesti myös esiintymistoiminnassa tanssijana ja koreografina.

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube