Luovat opinnot

LUMON LUKION LUOVIEN OPINTOJEN PAINOTUS

LULU

Lumon lukiossa on laaja taideopintojen tarjonta ja opiskelija voi valita opintoihinsa luovien opintojen painotuksen. Luovien opintojen painotuksen valinnut opiskelija suorittaa lukion aikana laajan taiteen opintojen kokonaisuuden ja saa opinnoista erillisen taideopintojen todistuksen. Painotuksen valinnut opiskelija kokoaa taideopintojen kokonaisuutensa itse Lumon laajasta taideopintojen kirjosta. Tarjolla on kuvataiteen, musiikin, teatteritaiteen ja tanssin opetusta.

Lumon lukion luovien opintojen painotus valmistaa opiskelijaa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kehittämällä kykyä itsenäiseen ja luovaan ajatteluun, uusien ratkaisuiden etsimiseen, yhteistyön tekemiseen sekä oman ajattelun artikuloimiseen. Luovien opintojen painotus antaa opiskelijalle lisäksi erinomaiset valmiudet taidealan jatko-opintoihin.

Luovien opintojen painotukseen voi hakeutua kuka tahansa Lumon lukion opiskelija. Opiskelijan tulee suorittaa yksi kurssi kustakin taiteen alasta, minkä jälkeen kokonaisuuden voi koota vapaasti. Opiskelija saa valmistuessaan taideopintojen todistuksen, kun hän on suorittanut vähintään kymmenen kurssia taideaineissa.

Lulu muodostaa yhteisön, johon jokainen taiteista kiinnostunut lumolainen on tervetullut. Lulu käy yhdessä eri taidealojen retkillä ja tapahtumissa ja suunnittelee ja toteuttaa teoksia ja tempauksia Lumon lukion arkeen.

Lulun opettajat

Kuvia

Luovien opintojen kurssit

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube