Monikielisten lukiolaisten opinnot sujuviksi!

Lumon lukiossa käynnistyi syksyllä 2019 Opetushallituksen rahoittama Monikielisten lukiolaisten opinnot sujuviksi! -hanke, jonka tavoitteena on lukiokoulutuksen toimintakulttuurin ja pedagogiikan sekä erilaisten toimintamallien kehittäminen niin, että monikielisiä tai suomen kielen taidoiltaan erilaisia opiskelijoita voitaisiin tukea opinnoissaan mahdollisimman hyvin.

Tavoitteena on saada konkreettisia malleja ja toimivia työtapoja lukioon tulevien nuorten kielitaitoon liittyvien tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja kielitaidon vahvistamiseksi, jotta opinnot etenisivät mahdollisimman sujuvasti. Hankkeessa työskentelevät erityisesti Lumon S2-opettajat Jaana Viskari ja Hilda Koskimäki, mutta hankkeen aikana on tarkoitus kehittää yhteisesti koko lukion toimintakulttuuria ja kokeilla eri aineiden opettajien kesken erilaisia työskentelytapoja muun muassa yhteisopettajuuden, samanaikaisopetuksen ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään koulutusta myös opettajille monikielisten nuorten tarpeiden tunnistamiseksi ja kielitietoisen pedagogiikan kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Jaana Viskari (hankekoordinaattori) jaana.viskari@eduvantaa.fi

Marianna Sydänmaalakka (rehtori) m.sydanmaanlakka@vantaa.fi

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube