Suomi toisena kielenä

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi opiskella suomea toisena kielenä. Tätä kutsutaan nimellä S2. S2-oppimäärä korvaa suomi äidinkielenä -oppimäärän, ja se painottuu käytännön kielitaidon kehittymiseen. S2-opetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai erillisinä S2-tunteina opettajan kanssa.

Leppäkorven koulussa S2-opetus on järjestetty suurimmaksi osaksi erillisinä S2-tunteina, joilla oppilaat pääsevät opiskelemaan suomen kieltä oman kielitasonsa mukaisesti pienessä ryhmässä, jossa rohkaistaan omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaisuun, erilaisuuden kunnioittamiseen ja vastuun ottamiseen oman kielitaidon kehittymisestä. Tunneilla leikitään, luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan tarinoita, käytetään erilaisia median kanavia hyväkseen sekä keskustellaan paljon. Leppäkorven koulun suomi toisena kielenä -opettaja on Anna Soudakova.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook