Majakka

Koulumme oppilaskunnan hallitus on nimeltään Majakka. Se toimii oppilaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Majakan kautta oppilaat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen. Jokaisella luokalla on oma edustaja Majakassa. Edustajat valitaan vaaleilla. Majakan kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa koulupäivän aikana. Kokouksissa käsitellään luokasta nousseita asioita sekä suunnitellaan koulun yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa. Kokouksiin osallistuvat luokkien edustajien lisäksi Majakkaa ohjaavat opettajat ja tarpeen mukaan rehtori tai oppilashuollon henkilöitä.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook