Koulupsykologi

‍Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia, sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajien ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai muun hoidon pariin. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin toimenkuvaan, mutta oppilaalle on mahdollista tarjota tukikäyntejä, joiden tarkoituksena on mm. keskustellen pyrkiä tukemaan oppilaan kasvua, kehitystä sekä koulunkäyntiä. Vanhemmat ja opettajat voivat myös pyytää neuvoa ja tukea esimerkiksi kasvatuksellisissa ja koulutyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. Yksilötyön lisäksi koulupsykologi kuuluu koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään ja työskentelee myös kokonaisten luokkien sekä räätälöityjen ryhmien kanssa.

Koulupsykologi Elina Luoton tavoittaa puhelimitse (040 550 4528) ja sähköpostitse (elina.luoto@vantaa.fi). Koulupsykologi on Leppäkorven koululla yleensä maanantaisin ja perjantaisin.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook