Koulukuraattori

Koulukuraattori hoitaa oppilaiden ja vanhempien yhteisiä asioita, jotka liittyvät koulunkäyntiin. Häneltä oppilas saa tukea pulmatilanteissa; opiskeluun tai koulussa viihtymiseen liittyvissä asioissa, kiusaamistilanteissa sekä yleensä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat saada kuraattorilta apua lapsen opiskeluun, sosiaaliseen kanssakäymiseen tai kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Koulumme kuraattorina toimii Minna Hyvärinen (puh. 040 845 1394, minna.hyvarinen@vantaa.fi). Koulukuraattori tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin.

Leppäkorven koulu

Opettajienhuone pääkoulu puh. 0503032454

Opettajienhuone puukoulu puh. 0438251550

Korpikontiontie 5

PL 6504

01450 Vantaa

Rehtori: Päivi Hasari,
puh. 040 593 5419

Apulaisrehtori: Tiina Luomanen,
puh. 040 595 3173

Koulusihteeri: Arja Kaisko,
puh. 040 702 4103

facebook