Montessoripainotteinen opetus

‍Painotettu opetus

Vantaan kaupungin montessoripainotteiset 1-6 luokat ovat toimineet vuodesta 2009 Kuusikon koulussa. Aiemmin luokat toimivat Jokiniemen koulun tiloissa Tikkurilassa. Montessoripainotteisissa yhdysluokissa ja ykkösluokassa tapahtuva opetus ja työskentely noudattavat Kuusikon koulun opetussuunnitelmaa, jonka sisältöjä toteutetaan ja opiskellaan erilaisten yhteistyöprojektien, montessorivälineiden, sähköisten oppimateriaalien ja oppikirjojen avulla. Opiskelu tapahtuu lukuvuonna 2019-2020 pääosin kahdessa yhdysluokassa, 1-2 luokkaan sekä 3-6 luokkaan. Yhdysluokkatoiminta ja kummituntitoiminta mahdollistaa eri-ikäisten lasten välisen yhteistyön. Vanhemmat oppilaat auttavat ja opastavat pienempiä oppilaita. Työskentelytapoina vaihtelevat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

Montessorimenetelmä on maantieteellisesti laajimmin levinnyt kasvatusmenetelmä, joka on yli sadan vuoden ajan inspiroinut kasvattajia, päiväkoteja ja kouluja. Menetelmä on yhä ajankohtainen: ihmisen kehitys varhaislapsuudesta aikuisuuteen noudattaa edelleen kehitysvaiheita ja ilmentää herkkyyskausia. Syksyllä 2016 voimaanastunut opetussuunnitelma tulee monella tapaa lähelle montessoripedagogiikkaa. Sen myötä pyritään yhä tarkemmin ottamaan huomioon oppilaan kehitysvaiheet ja vahvuuksien tukeminen. Oppiaineista muodostetaan kokonaisuuksia, mikä mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen ja syventymisen oppisisältöihin. Tärkeää uudessa opetussuunnitelmassa ovat myös oppimisympäristö ja oppimateriaalit, jotka tukevat lasten aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Kuusikon koulu

Opettajainhuone 043 8248 283

Hovitie 11

PL 8504

01380 Vantaa

Rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444 568

Vararehtori: Johanna Hägg,
040 506 8585

Koulusihteeri: Mari Alhainen,
050 3032 350

facebook