Etappi


‍KIVIMÄEN ETAPPI
Etappi-toiminta tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea 1.-6. luokan oppilaille, joiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet hankaloittavat merkittävästi koulunkäyntiä. Etappi-jakson aikana arvioidaan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilannetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia tukitoimia yhdessä oppilaan monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Etappi-jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan, huoltajien, lähikoulun sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä voimavarojen vahvistaminen. Ennen etappijakson alkamista oppilaalla tulee olla erityisen tuen antamista koskeva päätös. Etappijakson aikana tehdään tarvittavat kirjaukset pedagogisiin asiakirjoihin, terveydenhuollonjärjestelmään sekä sosiaalialan asiakastietojärjestelmään.
Kivimäen etapin toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat kaksi erityisopetusta antavaa opettajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä koulunkäyntiavustaja.
Etapin toimintamuodot:
Jalkautuvassa työmuodossa oppilasta tuetaan hänen omassa oppimisympäristössään. Jalkautuvan etapin työskentely kestää noin kuukauden. Jakso alkaa oppilaan, huoltajien, oman opettajan ja etapin työparin yhteisellä tapaamisella. Etapin työpari suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tukitoimien vaikutusta arvioidaan säännöllisesti jakson aikana.
Ryhmämuotoinen opiskelu Kivimäen etappi-luokassa. Etappi-luokassa opiskellaan oppiaineita sekä harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaan sosio-emotionaalisiataitoja. Ryhmässä on korkeintaan kuusi oppilasta. Etappijakson pituus vaihtelee oppilaskohtaisesti, mutta kestää korkeintaan noin vuoden. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti jakson kuluessa.
Etapin työntekijät:
* jalkautuva etappi
Milla Syrjänen, erityisluokanopettaja
milla.syrjanen[at]eduvantaa.fi
040-7716799
Irina Tjäder, psykiatrinen sairaanhoitaja
irina.tjader[at]vantaa.fi
050-3146233
* etappi-luokka
Jussi Huttunen, erityisluokanopettaja
jussi.huttunen[at]eduvantaa.fi
050-314 5130
Ingeborg Ekroos, sosiaaliohjaaja
ingeborg.ekroos(at)vantaa.fi
040-7627187
Hannele Sainio-Melender, koulunkäyntiavustaja
Hakumenettely:
Oppilaan etappihakemuksen tekee monialainen asiantuntijaryhmä yhteistyössä huoltajien ja aluekoordinaattorin kanssa. Päätöksen etappijaksosta tekee aluepäällikkö. Etappihakemuksen liitteinä ovat pedagoginen selvitys ja huoltajien suostumus tiedonsiirtoon. Etappiin on jatkuva haku.


Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori:
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082