Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten (2020-2021)

8. luokkaa varten oppilas valitsee kolme (3) valinnaisainetta, yhden lyhyen ja kaksi pitkää. Toisen pitkän valinnaisaineen tulee olla taito- ja taideaine (ku, ko, li, mu tai ts/tn). Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. Lyhyet kurssit arvioidaan sanallisesti (S/H). Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosanalla (4-10) ja ne vaikuttavat emoaineen arvosanaan.

Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn valinnaisaineen valitsemista. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit kuitenkin parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Jos haet peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen, ne pitkät valinnaisaineet, joita olet opiskellut peruskoulussa pakollisina aineina (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide ja liikunta), lasketaan yleistä koulumenestystä kuvaavaan keskiarvoon.

Valinnaisaineryhmää ei yleensä perusteta, ellei valitsijoita ole riittävästi.

TULEVILLE 8. LUOKKALAISILLE LUKUVUODELLE 2020-2020 TARJOTTAVAT VALINNAISAINEET

LYHYTKURSSIT

HUOM! A2-ruotsin oppilaat ja kielikylpyopetuksessa olevat käyttävät 8. luokan lyhytvalinnan ruotsin kielen opiskeluun.

Urhea-valmennuksessa oleville oppilaiden lyhytkurssi on Urheavalinnainen.

LEIVONNAN JATKOKURSSI

Kurssilla leivotaan suomalaisia ja kansainvälisiä leivonnaisia arkeen ja juhlaan.

Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia koristelu- ja makuvaihtoehtoja leivonnaisille. Kerrataan myös hyväksi todettuja ohjeita. Ideoidaan ja valmistetaan kalenterivuoden juhlapäivien leivonnaisia, esim. halloween, joulu, pääsiäinen, syntymäpäivä, rippijuhlat. Tervetuloa leipomaan!

POIKIEN TREENI JA KEHONHUOLTO

Kurssilla tutustutaan nuorelle (13-15v.) sopivaan ja turvalliseen kuntosaliharjoitteluun käyden läpi kehon eri lihasryhmät sekä oikea suoritustekniikka. Kurssilla tutustutaan myös kehonhuoltoon tehden liikkuvuus- ja koordinaatioharjoituksia, kehitetään lihaskuntoa hyödyntäen kehon omaa painoa, venytellään sekä rentoudutaan.

TYTTÖJEN TREENI JA KEHONHUOLTO

Kurssilla tutustutaan nuorelle (13-15v.) sopivaan ja turvalliseen kuntosaliharjoitteluun käyden läpi kehon eri lihasryhmät sekä oikea suoritustekniikka. Kurssilla tutustutaan myös kehonhuoltoon tehden liikkuvuus- ja koordinaatioharjoituksia, kehitetään lihaskuntoa hyödyntäen kehon omaa painoa, venytellään sekä rentoudutaan.

MUSA SOIMAAN 2

Kurssilla syvennetään musiikin eri tyylejä soiton ja laulun kautta. Kurssin voi valita, vaikka ei olisikaan ollut aiemmin valinnaisessa musiikissa. Harjoittelemme soittamaan bändisoittimia: rumpuja, kitaraa, bassoa ja koskettimia. Lisäksi halukkaat voivat syventää laulutaitojaan. Teemme bändisoittimilla biiseihin säestyksiä ja kuuntelemme musiikkia. Kurssille voivat osallistua kaikki musiikista kiinnostuneet.

PIMA eli PIIRTÄMISEN JA MAALAAMISEN ERILAISET TEKNIIKAT 2

Haluatko oppia piirtämään vielä paremmin? Tällä kurssilla opit! Harjoittelet erilaisia kuvien tekemiseen liittyviä asioita, kuten hahmottamista, perspektiiviä, sommittelutaitoja ja kuvallista ajattelua sekä tutustut eri tekniikoihin ja materiaaleihin.

TEKSTIILITYÖN ERIKOISTEKNIIKAT

Erikoistekniikkakurssilla pääset kokeilemaan ja harjoittelemaan tekstiilityön harvinaisempia tekniikoita, kuten esimerkiksi huovutusta, kehyskudontaa, punontaa, kirjansidontaa, muovipussisulatusta ja erilaisia kirjontatekniikoita. Tekniikoista sovitaan yhdessä kurssin alussa. Voit hyödyntää kurssilla opittuja taitoja myös tekstilityön pitkässä valinnaisaineessa.

RUUVAA JA TUUNAA 2

Tule käsityötunneille rakentamaan oma tai kaverin kanssa yhteinen projekti . Voit myös keskittyä tiettyihin tekniikoihin, kuten esim. metallin muokkaamiseen tai hitsaamisiseen. Mahdollisuus myös tutustua 3D- tulostuksen perusteisiin. Kaikki tervetuloa mukaan.

PROJEKTI RUOTSIKSI

Ruotsin kielestä kiinnostuneille sopiva kurssi, jonka aikana teemme ruotsin kieleen, ruotsinkieliseen kulttuuriin tai Pohjoismaihin liittyviä projektitöitä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Töitä voi toteuttaa esimerkiksi blogitekstin tai videon muodossa. B1-kielen lukijoille suunnattu ryhmä.

MATEMATIIKAN TUKIKURSSI

Matematiikan tukikurssilla vahvistetaan matematiikan perustaitoja ja tuetaan uusien matematiikan aiheiden oppimista. Kurssilla kerrataan 7. luokan matematiikan sisältöjä ja tuetaan 8. luokalla tulevien uusien aiheiden oppimista.

SUOMEN KIELEN TUKIKURSSI

Suomen kielen tukikurssi alle viisi vuotta sitten Suomeen muuttaneille ja muille, jotka haluavat parantaa kielen perustaitoja. Kurssilla opiskellaan lukien, kirjoittaen ja pelaten sekä opiskellaan eri oppiaineiden sanastoa.

AVARUUS JA AVARUUDEN IHMEET

Kurssi on teoriapainotteinen kurssi, jolla opit uusia asioita avaruudesta, tähdistä, mustista aukoista, aikamatkustamisesta, galakseista ja älyllisestä elämästä. Kurssin aikana pyrimme käymään observatoriolla ja säiden salliessa tutustumaan lähiavaruuteen kaukoputkien avulla. Kurssilla voidaan katsoa myös joitakin avaruusaiheisia dokumentteja tai elokuvia.

LET’S TALK IN ENGLISH 2

Kurssilla harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita erilaisin pelein ja tehtävin. Seuraamme englanninkielisiä elokuvia, kirjoja, kertomuksia, musiikkia ja ajankohtaisia aiheita osallistujien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

URHEA-VALMENNUS siinä mukana oleville oppilaille.

PITKÄT VALINNAISAINEET (2020-2021)

Huom! A2-kielen (ranska, saksa, venäjä) opiskelijat valitsevat vain taito- ja taideaineen (ku, ko, li, mu tai tn/ts).

B2-KIELET

B2-kielen opiskelussa on kolme keskeistä tavoitetta:

· oppia selviytymään tällä kielellä jokapäiväisissä elämäntilanteissa

· oppia käyttämään kieltä rohkeasti

· saada valmiudet kielitaidon myöhempään kehittämiseen

Valinnaisen kielen opiskelu yläasteella on eräänlainen vieraan kielen alkeiskurssi. Sen aikana käsitellään kielen perusrakenteet sekä opitaan ymmärtämään yksinkertaisia kirjoitettuja ja puhuttuja tekstejä. Oma tuottaminen painottuu ennen kaikkea puhumiseen. Keskeisiä aihepiirejä ovat muun muassa ihminen ja ympäristö, jokapäiväisen elämän palvelu- ja tapaamistilanteet sekä kohdekulttuurin tavat.

RANSKA (RAB)

· kansainvälisissä suhteissa välttämätön kieli, jota käyttää noin 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Kanadassa, Afrikassa ja Aasias­sa

· rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen

· italian, espanjan ja portugalin sukulaiskieli

· sanastoltaan lähellä myös englantia ja ruotsia

· tärkeä monilla työelämän aloilla

· hotellit, ravintolat, matkailu, kosmetiikka, muoti

· tekniikka, viestintä (radio, tv, lehdistö)

· kauppa, kehitysyhteistyö, kansainväliset järjestöt

· tiede, taiteet

· oppia ääntämisen perusteet

· keskeiset kielen rakenteet ja käyttökelpoinen sana­varasto

· saada tietoa maan kulttuurista

· painotus on suullisessa kielitaidossa

SAKSA (SAB)

· Saksan opiskelussa painotetaan saksankieliseen ympäristöön ja nuorten elämään tutustumista sekä matkailijoille tärkeistä tilanteista selviämistä. Kielen perusrakenteet tulevat tutuiksi kursseilla.

· Saksaa puhuu äidinkielenään n. 100 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Sillä tulee siis toimeen lähes kaikkialla Keski-Euroopassa ja suuressa osassa Itä-Eurooppaa.

· Saksan ääntäminen on helppoa ja rakenteeltaan se on selkeä kieli.

· Kursseilla käytetään monipuolisia työtapoja, esimerkiksi parikeskusteluja, ryhmätöitä ja itsenäistä etenemistä. Kursseilla hyödynnetään myös netin tarjoamia mahdollisuuksia kielten opiskeluun.

VENÄJÄ (VEB)

Aloitetaan venäjän kielen perusteista, aiempaa kielitaitoa ei tarvita! Ensin opetellaan kyrilliset aakkoset ja sitten harjoitellaan tärkeää perussanastoa, jonka avulla selviytyy arkipäivän tilanteista. Kieltä opiskellaan kirjan lisäksi esimerkiksi pelien, leikkien, musiikin, piirrettyjen ja elokuvien avulla.

Venäjä on noin 150 miljoonan ihmisen äidinkieli, ja kyrilliset aakkoset ovat käytössä monissa muissakin kielissä. Rakenteeltaan venäjän kieli on samantapainen kuin ranska, saksa tai latina. Venäjä on Suomessa tärkeä kaupan, matkailun ja työelämän kieli. Kielitaito avaa tien rikkaaseen ja kiehtovaan kulttuuriin: musiikkiin, kirjallisuuteen, taiteeseen, tanssiin ja urheiluun ja saattaa ihmisiä yhteen. Добро пожаловать, tervetuloa!

KOTITALOUS (KO)

Kotitalousopetuksen tavoitteena on

· ohjata oppilasta suhtautumaan myönteisesti kodin töihin

· ohjata oppilasta arvostamaan kodin tehtävien tasapuolista jakamista ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan

· lisätä taitojen kehittymisen myötä oppilaan luottamusta omaan osaamiseen

Kotitaloustunneilla

· kerrataan seitsemännellä luokalla opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, erityisesti ruoanvalmistusta ja leivontaa

· tutustutaan suomalaiseen ruokaperinteeseen

· käsitellään erityisruokavalioita

· tutustutaan kansainvälisiin ruokakulttuureihin

· harjoitellaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään arkielämän valinnoista ja ongelmatilanteista

· ohjataan oppilasta vastuulliseen kuluttajuuteen

Kotitaloudessa painotetaan tekemällä oppimista. Arvioinnissa huomioidaan käytännön työtaitojen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaidot.

KOTITALOUS “VI KOKAR OCH BAKAR”

Kurssin tavoite: Valmistaa ruokaa ja leivonnaisia ruotsinkielisistä ohjeista.

Kenelle kurssi on tarkoitettu: Kurssille voi tulla ruotsin kielikylvyn lisäksi kaikki ne oppilaat, jotka haluavat opiskella ruotsin kielellä kotitaloutta ja harrastaa ruotsin kieltä.

Arviointi: Kuten kotitaloudessa. Arvosanaperusteena on kotitalouden hallinta, eli työskentelyn siisteys, ahkeruus, itsenäinen työskentely. Käytännön kokeita järjestetään tarpeen mukaan.

KUVATAIDE (KU)

Valinnainen kuvataide on erityisesti sinulle, joka olet innostunut tekemään kuvia, piirtämään, valokuvaamaan ja haluat oppia uusia kuvan tekemisen keinoja. Tavoitteena on, että kehityt taidoiltasi ja opit paremmaksi kuviksessa. Oppitunneilla

pääset kokeilemaan monenlaisia tekniikoita ja saat tehdä paljon omaa taidetta. Mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja mm. Artsiin ja/tai Kiasmaan.

Kurssin sisältoä:

· Piirustus ja maalaaminen

· piirtimet ja materiaalit

· valo- ja värioppi

· Kuvasommittelu

· havainnointi ja tutkiminen

· kolmiulotteisuuden harjoittelu

· Kuvaviestintä ja media

· Valokuva, liikkuva kuva, kuvankäsittely

· Muotoilu ja keramiikka

· Taidehistoria

LIIKUNTA

Valinnainen liikunta on tarkoitettu sinulle, joka olet innokas liikkuja ja haluat oppia. Tavoitteena on harjoitella monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja ja -taitoja, saada uusia liikuntakokemuksia, toimia erilaisissa ryhmissä reilun pelin hengessä sekä kunnon ylläpito. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan perinteisistä koululiikuntalajeista poikkeaviin lajeihin, jotka ovat maksullisia noin 30 euroa/oppilas.

Kurssin sisältö:

· sisä- ja ulkopalloilu

· yleisurheilu

· luistelu ja jääpelit

· suunnistus

· uinti ja vesiliikunta (vesipelit, -jumppa, hypyt, hengenpelastus)

· aerobic ja kuntopiiri

· telinevoimistelu

MUSIIKKI (MU)

Valinnaisen musiikin tavoitteena on syventää musiikillisia taitoja ja tietoja sekä innostaa musiikin harrastamiseen. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri tyylilajeihin.

Musiikissa sisältöjä toteutetaan toiminnallisilla työtavoilla: soittamalla, laulamalla, kuuntelemalla ja musiikkiteknologiaa hyödyntämällä. Valinnaisaineen painotus on erityisesti aktiivisen yhteismusisoinnin harjoittelussa.

Oppiaineen sisältöä suunniteltaessa on mahdollista ottaa huomioon oppilaiden harrastuneisuus ja kiinnostuksen kohteet.

Musiikin voivat valita kaikki musiikista kiinnostuneet oppilaat.

TEKNINEN TYÖ (TN)

Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan suunnittelukykyä, ongelmanratkaisu- ja kä­dentaitoja sekä myön­teistä asenteita turvalliseen työntekoon ja tekniikkaan. Opiskelussa rohkaistaan suunnittelemaan persoonallisia tuotteita ja tuetaan oppilaita luottamaan omiin kykyihin. Opiskelun pohjana on 7. luokalla opetetut eri materiaalien työstömenetelmät ja muut teknisen työn perustaidot. Tekninen työ on pääosin käytännön työskentelyä, johon liittyy pal­jon eri koneiden ja laitteiden käyttöä. Työskentelyssä pyritään kuitenkin huomioimaan se, että käsityö on prosessiluonteista sisältäen mm. seuraavat vaiheet: ideointi, suunnittelu, ongelmanratkaisu, huolellinen suunnitelman mukainen toteutus ja arviointi. Lähtökohtana työskentelyssä on oppilaan omatoiminen tuotteiden ja työideoiden kehittely ja toteutus.

Tekninen työ sisältää monenlaisia osa-alueita, joihin oppilailla on mahdollisuus perehtyä. Esimerkiksi oppilas voi valita puutöitä, metallitöitä, pienkoneiden korjausta sekä niiden huoltoa, elektroniikkatöitä, muovitöitä ja taitojen lisääntyessä tuotteiden ja prosessien laajuutta voidaan lisätä.

Valinnaisesta teknisestä työstä saa oman numeron todistukseen ja arviointi jakautuu viiteen osa-alueeseen:

1) työn ja työskentelyn suunnittelun arvioiminen

2) tiedon soveltamisen arviointi

3) käytännön soveltamisen arviointi

4) tuotteen arviointi

5) asennoitumisen arviointi

TEKSTIILITYÖ (TS)

Tekstiilityö on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka haluavat saavuttaa taidon valmistaa käsityötuotteita itse. Kädentaidot ovat oppimista ja harjaantumista vaativa prosessi, mitä ei voi saavuttaa pelkästään lukemisen ja kielen avulla. Tekstiilityön opetuksen tavoitteita ovat:

· löytää omat vahvuudet ja kehittää suunnittelutaitoa

· oppia valmistamaan tuotteita, joissa korostuu työn laatu ja esteettisyys, ainesten oikea valinta, tarkoituksenmukaisuus ja käyttökelpoisuus

· ymmärtää suunnitelman, valmistusprosessin ja lopullisen tuotteen yhteys

Tekstiilityön tunneilla perehdytään seuraaviin käsityön alueisiin

· Joustavat materiaalit saumurilla / colleget, trikoot, neulokset, fleecet

· Lankatyötekniikat neulonta ja virkkaus

· Vaatteen valmistus omien mittojen mukaan, kaavojen muokkaus

· Kankaan pinnan koristelu eri tekniikoin: kankaanpainanta, korjonta

Tekstiilityön arvioinnissa huomioidaan työskentelyasenne, valmistusprosessin kulku sekä lopputulos, joiden perusteella oppilas saa numeron todistukseen. Tekstiilityö on pääosin käytännön työskentelyä, jossa saa opastusta ja vihjeitä harrasteisiin ja oppii arvostamaan käsityön tekoa.

TIETOTEKNIIKKA (TT)

Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle käsitys tietotekniikan mahdollisuuksista, perustaidot yleisimpien työvälineohjelmien käyttämiseen ja innostaa oppilasta omatoimiseen tietotekniikkaan perehtymiseen.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

· tietokoneen historia ja sen merkitys yhteiskunnan kehittymisessä

· tietokonelaitteiston osat, lisälaitteet

· käyttöjärjestelmän merkitys, eri käyttöjärjestelmiä

· tietoturva

· tiedonhankinta ja –hallinta

· tekstinkäsittely (MS Word)

· taulukkolaskenta (MS Excel)

· kortistot (MS Access)

· kuvankäsittely (Photoshop)

· Internet-sivujen laatiminen

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Iskostie 8

PL 2503

01600 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi