Maalis-kartsi (2021)

Tervehdys rehtorilta

Kartsin hyvinvoinnin vuosikellon teemana loppukevään ajan ovat turvataidot. Koulumme on mukana pilotoimassa Someturva-sovellusta viiden muun vantaalaisen koulun kanssa kevään ajan. Someturva on vuosiluokille 3-9 suunnattu sovellus, josta saa psykologista ja oikeudellista apua somehäirintään ja nettikiusaamiseen. Someturvan tavoitteena on, että oppilas saa matalalla kynnyksellä apua somekiusaamiseen ja -häirintään sekä tunnistaa sen, missä kulkevat sallitun toiiminnan rajat. Tavoitteena on myös se, että oppilas oppii ratkaisemaan somekonflikteja. Myös opettajat ja oppilashuollon työntekijät voivat käyttää Someturvan palveluita. Someturvasta tiedotetaan huoltajia tarkemmin lähiaikoina.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa 10-20 -vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi ja siihen osallistuvat 4. ja 5. vuosiluokan, 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty 8. ja 9. vuosiluokan oppilailta vuodesta 1996 ja 4. ja 5. vuosiluokan vuodesta 2017 alkaen. Kysely tehdään maalis-huhtikuussa.

Kevätlukukausi on oppimistulosten arvioinnin aikaa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi vastaa valtakunnallisista arvioinneista. Karvin A-englannin oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla on ma 22.3. ja ti 30.3. Tämä arviointi on jatkoa 7. vuosiluokalla tehdylle arvioinnille. Karvin matematiikan oppimistulosten arviointi tehdään myös 9. vuosiluokalla. Tämäkin arviointi on kaksiosainen ja se toteutetaan huhtikuussa.

Ystävällisin terveisin,

Tuija Tammi

Tapahtumia maalis-huhtikuussa

 • ke 17.2. - ke 7.4. Yhteishaku (9.lk)
 • ma 8.3.-su 22.3. Haku TEPPO-opetukseen (työelämäpainotteinen opetus 7-8lk)
 • ma 15.3.-la 5.6. Hyvinvoinnin vuosikello: Turvataidot
 • pe 19.3. Rasismin vastainen päivä
 • ke 31.3. Juuren ja Rungon oppilaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 13.15 opettajien koulutuksen vuoksi
 • to 1.4. Kiirastorstai, kaikkien oppilaiden koulupäivä loppuu viimeistään klo 14
 • pe-ma 2.-5.4. Pääsiäinen
 • ti 6.4. Nuorten Exit -luennot Latvan oppilaille: 9. lk klo 9.15, 7. lk klo 10.15, 8. lk klo 11
 • pe 30.4. Vapun juhlintaa, koulupäivä päättyy kaikille klo 12

Muutoksia henkilökunnassa

Kouluterveydenhoitaja Ina Räsänen toimii Kartsin terveydenhoitajan kokoaikaisesti Tarja Valkosen siirryttyä toiseen tehtävään. Lisäksi kouluterveydenhoitaja Emilia Sandin on Kartsilla keskiviikkoisin ja vastaa 4. vuosiluokan oppilaiden tarkastuksista. Koulupsykologi Aino Puomila siirtyy muihin tehtäviin 15.3. alkaen. Koulupsykologin virka on parhaillaan täytettävänä.

Lukeva Kartsi

Poikkeuksellinen tilanne on jatkunut kohta vuoden päivät. Nyt maaliskussa Kartsin yläkoululaiset ovat siirtyneet etäopetukseen. Pitkään kestäneet rajoitukset ja poikkeusajan tuomat haasteet näkyvät väsymyksenä, vaikka kevään valoa tulviikin luokkahuoneisiin ja koteihin.

Vuosi sitten Kartsissa kirjoitettiin, miten lohdullista ja arvokasta on, että lukeminen on ja pysyy. Tämä viesti on edelleen voimissaan. Tällaisena aikana tarttuminen kirjaan voi tuoda suurta turvallisuuden tunnetta. Pakeneminen toiseen aikaan, paikkaan, toisen henkilön elämään tai toiseen ympäristöön voi olla rentouttavaa ja ihanaa. Lukeva Kartsi kannustaa kaikkia lukemaan omaksi iloksi, ajankuluksi, miksi vain!

Maaliskuun lukuhaaste on etsiä itselleen lukemista, joka tuottaa itselle hyvää mieltä ja valoa. Kirjastot pitävät onneksemme ovensa auki poikkeusjärjestelyin, eli kirjoja voi varata ja käydä hakemassa varaushyllyistä. Helmet.fi -tietokannan kautta varaaminen onnistuu helposti.

Vielä ehdit toteuttaa myös maaliskuun Kalevala-aiheiseen haasteeseen: Palauttele Kalevalaa mieleesi esimerkiksi katsomalla Kalevala kolmessa minuutissa -video tai lukemalla Lasten Kalevalaa tai Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalaa.

Lukeminen kannattaa aina – ja on muuten kivaakin!

Liikkuva Kartsi

Yläkoulun kolmen viikon etäjakso on aina liikunnan kannalta hankala. Tämän takia olemme asettaneet oppilaille haasteen: KOLMESSA VIIKOSSA HUIPPUKUNTOON! Haasteen tavoitteena on korostaa riittävää päivittäistä liikuntaa, mutta myös liikunnan laatua. Saattaa jopa olla, että keväällä testaamme harjoittelun vaikutukset juoksutestillä.

Liikunnan laatuun pitää yläkoululaisen iässä kiinnittää huomiota. Harjoittelun tulisi sisältää kestävyyden, voiman ja nopeuden lisäksi hyppyjä, kehonhallintaa ja tasapainoilua. Nämä ovat myös etäkoululaisen liikuntatuntien sisältöjä.

Alakoulu saa tiloja käyttöön, ja näin on mahdollista liikkua väljemmin, turvallisemmin ja monipuolisemmin kuin silloin kun kaikki oppilaat ovat läsnä.

Air Track - volttimatto on liikunnan opetuksen käytössä 8.-19.3 välisen ajan. Matto on lainassa Vantaan kaupungilta.

Koulussamme on tanssin opettajaharjoittelija Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 1.3.-23.4. välisen ajan. Maikki Uotila-Kraatz on ammattivalmentaja taitoluistelussa, ja hän on valmentanut maailman huippuja Vancouverissa. Tervetuloa Maikki!

Tunteva Kartsi

Kartsin hyvinvoinnin vuosikellon teemana loppukevään ajan 15.3. – 5.6. ovat turvataidot. Turvallisessa Kartsissa keskitymme tällöin oppilaiden turvallisuustaitoihin monella eri tavalla ja monelta eri kantilta. Vuosittain maaliskuussa pidettävä sisääntuloharjoitus on kuitenkin siirretty pidettäväksi myöhempänä ajankohtana Latvan etäopetuksen sekä terveysturvallisten syiden takia.

Turvataidot Juuressa ja Rungossa

 • Jakson aikana käsitellään mm. turvallisen ympäristön kysymyksiä, mediataitoja sekä liikenneturvallisuutta.
 • Someturva-sovelluksen oppitunnit kaikille Rungon ryhmille pidetään maaliskuussa.
 • Liikenneturvallisuutta käsitellään Juuressa Turvapupu.net -sivuston tehtävin ja Rungossa Pyöräilijän kortti -materiaalipaketilla. Juuressa aiheina ovat mm. koulumatka ja liikenteen turvatietous. Rungon teemat ovat mm. viisas liikkuminen liikenteessä ja pyöräily liikenteessä eli ajotaito.
 • Huoltajat voivat tutustua Turvataidot-jakson liikenneturvan materiaaleihin osoitteissa turvapupu.net ja liikenneturva.fi > Pyöräilijän kortti

Turvataidot Latvassa

 • Someturva-sovelluksen oppitunnit kaikille ryhmille pidetään maaliskuussa.
 • Nuorten Exit – luennot omista rajoista ja muiden rajoista seksuaalisuuden näkökulmasta pidetään kullekin vuosiluokalle ti 6.4.
 • Ryhmänohjauksissa opiskellaan turvallisuusasioita mm. turvataitoja-Kahootin avulla.
 • Ryhmänohjaajilla on käytössään ryhmänohjauksissa myös Amnestyn Mun rajat -työkirja, joka kannustaa turvallisen kouluympäristön luomiseen ja antaa tärkeää tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta sekä omista ja toisten rajoista.

A2-kielen ryhmät 4. vuosiluokalla lv 2021-2022

Ensi lukuvuonna tulevalla 4. vuosiluokalla muodostetaan vapaaehtoisen kielen A2-ryhmiä espanjan, ranskan ja ruotsin kielissä. A2-ryhmän vähimmäiskoko on kymmenen oppilasta ja iloksemme myös ranskan ryhmä toteutui.

Oppilaskunnan kuulumisia

Luottamusoppilaiden alkuvuosi on sujunut koulun arkisen vaikuttamistyön parissa. Luottikset ovat tehneet hyviä parannusehdotuksia mm. koulun siisteyteen, ulkotilojen hyödyntämiseen ja kouluruokailun kehittämiseen liittyen.

Viikkokokoukset jatkuvat 1.–4.-luokkalaisilla tiistaisin klo 10–10.15 Tuijan kanssa auditoriossa.

5.–9.-luokkalaiset kokoustavat Latvan etäopetusjakson ajan torstaisin klo 10–10.15 Elsin kanssa Meetissä.

Taitoliikuntakerhoja Tuohen ja Kaarnan oppilaille

Harrastusten Vantaan maksuttomat taitoliikuntaryhmät aloittavat toimintansa koulun liikuntasalissa ke 17.3. Tavoitteena on saada lapset liikkumaan oma-aloitteisesti turvallisen iloisessa ilmapiirissä. Lapset pääsevät myös itse vaikuttamaan tuntien sisältöön, jotta saisimme kaikille aikaiseksi mahdollisimman mukavan liikunta kokemuksen. Ryhmät ovat ensisijaisesti tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole mukana samanaikaisesti muussa iltapäivätoiminnassa.

Mukaan pitää ilmoittautua etukäteen linkistä klo 14-15 3.-4. -luokkalaiset (Tuohi) https://www.suomisport.fi/events/a80af155-e770-469e-9cab-bf5459adb607 ja klo 15-16 5.-6. -luokkalaiset (Kaarna) https://www.suomisport.fi/events/f39f3d4e-113e-4b2e-b6f0-610b16ad0443

 • Ryhmään mahtuu 15 lasta per ryhmä
 • Vuoroja ei ole koulun loma-aikoina
 • Osallistuminen on täysin ilmaista
 • Tunnille voi tulla myös kesken vuoron ja kotiin saa lähteä halutessaan
 • Varaa mukaan liikuntaan soveltuvat vaatteet ja juomapullo

Vuorot koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin alkaen 17.3. (viikko11):

 • klo 14-15 3.-4. -luokkalaiset (Tuohi)
 • klo 15-16 5.-6. -luokkalaiset (Kaarna)

Lukuvuoden 2021- 2022 työajat

Lukuvuonna 2021–2022 perusopetuksessa noudatetaan seuraavaa työaikaa:

 • syyslukukausi ke 11.8.–ke 22.12.2021
 • syysloma ma 18.10.–pe 22.10.2021 (viikko 42)
 • joululoma to 23.12.2021–pe 7.1.2022
 • kevätlukukausi ma 10.1.–la 4.6.2022
 • talviloma ma 21.2.–pe 25.2.2022 (viikko 8)

Lisäksi yksi lauantaikoulupäivä kodin ja koulun yhteistyöhön sekä sitä korvaava lomapäivä

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää, yhteensä 188.

Kartanonkosken koulu

OSOITE: Tilkuntie 5, 01520 Vantaa
040 356 2893

Tammiston opetuspiste: Kaurapellonkatu 3, 01520 Vantaa 050 304 1894

Rehtori:
Tuija Tammi (Latva),
040 060 4363, tuija.tammi@vantaa.fi


Virka-apulaisrehtori:

Marle Himberg (Juuri ja Runko),
050 312 1705, marle.himberg@vantaa.fi


Vararehtori:

Ella Väinölä,
050 312 1706, ella.vainola@eduvantaa.fi

Koulusihteeri:
Leila Pitkonen 040 356 2893


Koulusihteeri:
Susanna Heinström (ma, ti)
040 5729 105


Vartija:
Nelli Haapaniemi 040 838 0780

Oppilashuolto

Kuraattori: Suvi Uuttu

Terveydenhoitaja
(1 - 6 lk):

Carolina Heinonen
(ma-to, ja parittomat perjantait),
040 632 6588, carolina.heinonen@vantaa.fi

Terveydenhoitaja
(7 - 9 lk):

Janica Helaskoski
(ti, to, parilliset perjantait),
040 516 0560, janica.helaskoski@vantaa.fi


Koululääkäri:

Kristina Wallenberg (torstaisin), kristina.wallenberg@vantaa.fi

Koulupsykologi:
Annika Gaiani
040 847 0907


Oppilaanohjaaja:
Poju Vainio
050 303 8295
poju.vainio@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Maria Hohka
050 303 3092
maria.hohka@vantaa.fi

instagram