oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta

Kanniston koulun oppilaskunnan hallitus koostuu syyslukukaudella 2.-6. -luokkien oppilaista. Kevätlukukaudella myös 1.luokkien oppilaat osallistuvat oppilaskunnan hallituksen toimintaan. Oppilaat valitsevat luokaltaan yhden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen edustamaan luokkaansa oppilaskunnan hallituksessa.

Rehtorin mehuhetket järjestetään yhdessä YHR:n kanssa, jolloin keskustellaan oppilaskunnan esille tuomista ajatuksista ja kehittämisideoista.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Riikka Vehmas ja Sari Lindberg.

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram