Meidän koulu

Kanniston koulu

Syystiedote 2018-2019

Hyvä Kanniston koulun väki!

On ilo jatkaa rehtorina Kanniston koulussa Helena Jauhon vuonna 2011 aloittamaa työtä. Koulumme oppilasmäärä on 384, joista koulupolkunsa aloittavia ensimmäisen luokan oppilaita on 65. Toivotamme kaikki uudet koululaiset perheineen sekä uudet opettajat ja koulunkäyntiavustajat tervetulleiksi Kanniston kouluun. Opetushenkilökuntaa koulussamme työskentelee 28 ja hallinnossa rehtorin lisäksi koulusihteerimme.

Kuluvana lukuvuonna suuntaamme koulumme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita uuden Vantaan perusopetuksen strategian (2018-2021) mukaisina, jotka tulevat näkymään toiminnassamme mm. uudenlaisina tapoina toimia tai suunnitella sekä valmistella asioita. Oppilaat voivat kouluvuoden alussa luokittain osallistua uuden Vantaan perusopetuksen strategian ”sloganin” suunnittelukilpailuun. Tulemme koulun toiminnan suuntaamisessa keskittymään oppilaita osallistavaan toimintaan, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun sekä liikkumisen ja lukemisen edistämiseen koulun arjessa. Olemme alkumetreillä koulumme kansainvälisen toiminnan aloittamisessa, joka näkyy koulumme oppilaille mm. kansainvälisinä kouluvierailuina koulussamme. Yrittäjyyskasvatus ja oppilaiden osallisuus sekä oman toiminnan omistajuus ovat tärkeitä näkökulmia alkavana lukuvuonna.

Kanniston alueen toimijat kohtaavat monesti koulurakennuksessamme. Toimijoiden yhteiset intressit saattavat helposti toimijoita yhteen. Iltapäivähoidon, vanhempainyhdistyksen, asukasyhdistyksen, nuorisotoimen ja päiväkodin sekä alueemme koulujen kanssa, teemme matalalla kynnyksellä yhteistyötä. Toivomme yhteydenottoja, jos teillä on kehittämisideoita koulun toiminnan kehittämiseksi lähiympäristössä. Isovanhempien päivä oli viime lukuvuonna menestys. Nyt olemmekin etsimässä isovanhempia esim. lukuvaareiksi tai -mummeiksi, jotka voisivat MLL:n koulutukseen osallistuttuaan tukea esim. alkuopetukseen lukemisen harrastuksen innostamista ja edistämistä. Edellä mainittu tapa toimia on monissa kouluissa hyvin toimiva. Halukkaiden isovanhempien toivotaan olevan aluksi yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Koulumme työajat muuttuvat perjantaista 10.8. alkaen. Uudet työajat löytyvät tästä tiedotteesta. Kouluaikojen muutos mahdollistaa tukiopetusten ja koulun kerhojen järjestämisen sekä tarvittaessa opettajille perheiden tapaamisia, aamuisin ennen koulupäivän alkua.

Ensimmäinen vanhempainilta on tiistaina 21.8., jolloin toivon tapaavani teidät koululla. Kouluvuoden tapahtumat sekä tärkeät yhteystiedot koululle on mainittu tässä tiedotteessa. Koulun kotisivuja päivitetään tietojen muuttuessa.

Toivotan kaikille lämpimän kesän jälkeen kuulasta syksyä ja mukavaa lukuvuotta 2018-2019!

Kannistossa 9.8.2018

Stina Tonteri

rehtori‍

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantaa.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram