Arvot

Kanniston koulussa toimitaan Vantaan sivistystoimen ja Vantaan perusopetuksen arvojen mukaisesti. Kanniston koulussa arvostetaan työn iloa, joka voidaan saavuttaa yhteisöllisyyden, toisten kunnioittamisen ja lapsikeskeisyyden avulla.

Arvot näkyvät koulussa

Työn ilo

 • työrauhana
 • mahdollisuutena opiskella kykyjensä mukaisesti
 • kaikkien oikeutena saada onnistumisen kokemuksia
 • kannustamisena ja rohkaisemisena
 • oppimisprosessin merkityksen korostamisena
 • turvallisuuden tunteena koulussa

Yhteisöllisyys

 • yhdessä oppimisena, osaamisen jakamisena ja toisten auttamisena
 • vastuullisena käyttäytymisenä
 • yhteisten sääntöjen noudattamisena
 • avoimena vuorovaikutuskulttuurina
 • Toisten kunnioittaminen

Työrauha

 • toisten kohtelemisena yksilöinä
 • yhteisen ympäristön kunnioittamisena
 • kohteliaana ja ystävällisenä käytöksenä

Lapsikeskeisyys

 • päätösten tekemisenä lapsen parhaaksi
 • oikeudenmukaisena resurssien jakamisena‍

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram