Käyttäytymisen ohjaaminen ja kurinpitotoimet Kanniston koulussa

KÄYTTÄYTYMISEN OHJAAMINEN JA KURINPITOTOIMET KANNISTON KOULUSSA (2/2018)

Kanniston koulun käyttäytymisen ohjaamisen ja kurinpitotoimien käytänteet ovat syntyneet vuosien saatossa hyvinvointikansion osaksi. Yhteisiä keskusteluja linjauksien tarkentamisesta on käyty ja käydään kun uusia tarpeita ilmenee, yleensä vähintään kerran lukuvuoden aikana. Käyttäytymisen ohjaaminen ja kasvatuksellinen ohjaus ovat jokapäiväistä toimintaa - kurinpitorangaistukset harvinaisia.

MYÖNTEISET KASVATUSMENETELMÄT ja toivotun käyttäytymisen vahvistaminen positiivisella palautteella

ensisijaisena kasvatusmenetelmänä

oppilaita kannustetaan hyvään käytökseen ja myönteiseen toimintaan arjen eri tilanteissa (helmet, tarrat, positiivinen palaute jne)

KASVATUKSELLINEN OHJAUS (lievät rikkeet – eivät vaadi kirjaamista Wilman kurinpitoon)

esimerkiksi myöhästyminen, välitunti- ja siirtymätilanteet, kotitehtävien unohtaminen, oppitunnin häiritseminen, kiroilu

oppilaan kuuleminen

tiedoksi huoltajille Wilmaan tuntimerkinnät -kohtaan, jolloin tieto välittyy vanhemmille (ja luokanopettajalle) tai soitto huoltajille

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita sekä tarkistaa oppilaan tavarat (POL36§, d, e)

1. Koulun aikuisen huomautus

epäkohdan havainnut aikuinen huomauttaa tai puhuttelee oppilasta

2. Luokanopettajan puhuttelu

mikäli oppilas saa useamman huomautuksen samasta asiasta

3. Välituntikielto

välituntiin liittyvistä, toistuvista rikkeistä, opettaja/avustaja valvoo

4. Oppitunnin aikainen rauhoittuminen (alle 15 min)

aikuisen valvonnan alaisena

KASVATUSKESKUSTELU ja KURINPITOTOIMET (opettaja tai rehtori määrää, selvät rikkeet – Wilman kurinpitoon kirjattavat toimenpiteet)

huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysaste

oppilaan kuuleminen

kirjataan Wilman kurinpitoon, ilmoitetaan huoltajalle puhelimella tai Wilma-viestillä

vahingon korvaaminen tulee huomioida kurinpitotointa määrättäessä ( POL35§)

oppilas määrätään korjaamaan tai korvaamaan tekemänsä vahinko

korvausvelvollisuus, jos rikottua ei saa korjattua

esim: oppilas sotkee ruokalassa -> oppilas siivoaa jälkensä

5. Opetuksen epääminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tuntia pitävän opettajan päätöksellä tai jäljellä olevan työpäivän ajaksi rehtorin päätöksellä

aikuisen valvonnan alaisena

jos työpäivän ajaksi, niin vaarana oltava, että turvallisuus kärsii tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti. Oppilaalle järjestettävä tarvittava oppilashuolto.

6. Kasvatuskeskustelu

toistuva rike samasta asiasta tai yksittäinen vakavahko rike

huomioidaan huoltajan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun

kasvatuskeskustelun toteuttaa luokanvalvoja tai opettaja

voi olla kahdessa osassa, jolloin huoltaja pääsee halutessaan mukaan

esim. törkeä kielenkäyttö, jatkuva oppitunnin häiritseminen, epäkunnioittava käytös toisia kohtaan, vilppi, koulun järjestyssääntöjen rikkominen

viimeistään kolmanteen kasvatuskeskusteluun samasta aiheesta on vanhemmat kutsuttava paikalle.

7. Jälki-istunto

0,5-2 tunnin jälki-istunto asian vakavuuden ja lapsen kehitysasteen mukaan

tieto aina suullisesti oppilaalle ja myös luokanopettajalle

esim. varastaminen, väkivalta, ilkivalta, tupakointi

jos samasta aiheesta on ollut kolme kasvatuskeskustelua, seuraa seuraavaksi jälki-istunto

8. Kirjallinen varoitus, rehtori

esim. vaarantaa vakavasti muiden turvallisuuden, toistuvia jälki-istuntoja väkivallan käytöstä tai yksittäinen vakava väkivallanteko.

9. Määräaikainen koulusta erottaminen

enintään 3 kk, rehtori toimittaa opetuslautakunnan yksilöasioiden jaoston päätettäväksi

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram