Kanniston koulun kotitiedote 5 lv. 2021 - 2022

Keväällä koulun juhlavuosi näyttäytyy edelleen Kannisto 10 v -teemana. Koulun logoksi on jo valittu 6. luokan oppilaan Koulukarhu ja koululaulukin on melkein valmis. Suunnitteilla on myös Kanniston oma koulupaita. Toivomme ja uskomme, että Kannisto 10 v -juhla voidaan järjestää suunnitellusti 1.6.2022.

Kevätlukukauden alettua opetusjärjestelyihin ei ole tullut suuria muutoksia koronaepidemia takia. Opetusryhmän yksikkönä on edelleen vuosiluokka. Poikkeuksena kuitenkin oman äidinkielen tunnit, joita ei pidetä tammikuussa. Tarkemmin koronalinjauksista kotitiedotteessa.

Oppilaskunnan hallitus vahvistettuna 6. luokkalaisilla soluttautui kummiluokkiinsa marraskuun lopussa. Tehtyjen haastattelujen perusteella asiat ovat koulussamme tällä hetkellä hyvin. Seuraava soluttautumispäivä on huhtikuussa. Hyvinvoinnin lisäämiseksi tulemme lähettämään lyhyen kyselyn myös huoltajille, johon voi vastata myös yhdessä lapsen kanssa.

Tänä keväänä keskitytään luetun ymmärtämisen strategioihin tavoitteena opettaa oppilas tunnistamaan ja arvioimaan tekstin sisältöä ja löytämään keskeiset asiat ja asiayhteydet. Strategia on osana virastotason hanketta Inkluusio - yhteinen kieli.

Muistutamme kolmasluokkalaisten vanhempia A2-kielivalinnasta 24.1. mennessä ja 6. luokkalaisten huoltajia hausta Urhea-luokille 27.1. - 10.2. Kannustamme kielten opiskeluun, mutta pyydämme huomioimaan, että valinta tehdään koko peruskoulun ajaksi, ja A2-kieli lisää oppilaan viikkotuntimäärää kahdella tunnilla.

Lue kevätlukukauden ensimmäinen kotitiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Hyvää alkanutta kevätlukukautta!
Kanniston koulun henkilökunta

  • Julkaistu: 17.01.2022

Kanniston koulu

Kenraalintie 6

01700 Vantaa

Rehtori: Petri Kiuru,
050 3026 056, petri.kiuru@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampén-Koivula,
050 3031 183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Kouluisäntä, vartija: Jarmo Juntunen,
050 303 1314, jarmo.juntunen@vantti.fi

Kanniston koulu

Postiosoite:

Kanniston koulu PL 2507

01030 Vantaan kaupunki

facebook instagram