Välituntikerhot

K‍aivokselan koulussa on useilla välitunneilla oppilaille tarjolla ohjattua toimintaa kuten liikunnallisia leikkejä, askartelua tai rentoutusharjoituksia. Näissä välituntikerhoissa ohjaajina toimivat koulumme viidensien ja kuudensien luokkien oppilaat, ja valvomassa on aina myös koulun aikuinen. Ohjaajat ovat itse suunnitelleet toiminnan ja ovat vastuussa kerhojen pyörittämisestä. Osa välituntikerhoista on suunnattu vain nuoremmille oppilaille, osa taas ylemmille luokille. Useimmissa kerhoissa on osallistujamäärä rajattu noin kahteenkymmeneen.

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 09 8393 5173

Kaivosvoudintie 10

PL 2505

01610 Vantaa

va. rehtori: Anna-Leena Säde,
0400 651 134

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

facebook