Kaivosristi

‍Kaivosristin tiloissa toimii Kaivokselan koulun oppilaille jörjestetty iltapäiväkerho.


Kaivosristin iltapäiväkerho on seurakunnan järjestämä koululaisten oma kerho 1.–2.-vuosiluokan oppilaille. Iltapäiväkerhossa on toimintaa jokaisena koulupäivänä maanantaista perjantaihin klo 12-17.


Kerhossa on sekä ohjattua, että vapaata leikkiä, läksyjen tekoa ja ulkoilua, välipala, turvallista huolenpitoa aikuisten seurassa. Kristillinen kasvatus on osa iltapäivätoimintaamme ja se näkyy kerhossa toisen kunnioittamisena ja yleisissä säännöissä sekä kerhohartauksissa. Iltapäivätoiminta perustuu valtakunnallisiin iltapäivätoimintaa ohjaaviin säännöksiin.


Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Johanna Jansik puh. 050 561 7280


sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja Taina Karvonen puh. 044 422 0429


Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 09 8393 5173

Kaivosvoudintie 10

PL 2505

01610 Vantaa

va. rehtori: Anna-Leena Säde,
0400 651 134

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

facebook