Meidän koulu

Kaivokselan koulu


Kaivokselan koulu sijaitsee läntisellä Vantaalla Hämeenlinnantien tuntumassa. Kaivokselan historiasta kertovat 1700-luvulta peräisin olevat rautakaivokset koulun läheisyydessä. Kaivoksela on maan ensimmäinen aluerakentamisen kohde, ja lukuvuonna 2014 - 2015 se juhli 50-vuotistaivaltaan. Kaivokselan koulussa opiskelee noin 550 oppilasta ja työskentelee noin 40 aikuista.


Kaivokselan koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa antamaan perinteitä kunnioittaen oppilaille sellaisia valmiuksia, joiden pohjalta oppilas pystyy selviytymään elämässä mahdollisimman hyvin. Vuosittaisilla Martin malja ja Rehdin porukan pokaali -kilpailuilla korostamme oppilaille hyvien tapojen, yhteistyökyvyn ja vastuun merkitystä. Kaikan henkeä kohotamme yhteisissä tapahtumissa kuten vuosittaisessa sukkulaviestikilpailussa sekä kuukausittaisissa Kaikan aamu –aamunavauksissa.


Hyvinvointia edistetään monipuolisilla ja osallistavilla työtavoilla. Koulussamme autetaan lasta löytämään oma tapansa oppia. Oppilaalle mahdollistetaan turvallinen oppimispolku, jonka avulla hän löytää omat vahvuutensa. Tavoitteena on lasten terveen itsetunnon ja minäkäsityksen vahvistaminen.Kaivokselan koulu

Opettajainhuone

040 6507748

Vain puhelut, ei tekstiviestejä. Only calls, no text messages.

Kaivosvoudintie 10

PL 2505

01610 Vantaa

rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444568

apulaisrehtori: Katri Talka,
040 5709196

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

English Stream: Hanna-Maria Hinkkanen
0400 651134

facebook instagram