Opiskelu englanninkielisellä luokalla

Englanninkieliset luokat

Kaivokselan koulun englanninkielinen opetus alkoi vuonna 1993. Englanninkieliset luokat ovat osa Kaivokselan koulua ja toimivat yhteistyössä suomenkielisten luokkien kanssa. Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kaksikielisyys 6.vuosiluokan loppuun mennessä.

1. luokalle pyrkiviltä ei edellytetä englannin kielen taitoa. 2.-6.luokalle pyrkivillä tulee olla riittävä englannin kielen taito luokalla opiskelemiseen. Englannin kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline. Englanninkielisillä luokilla toteutetaan periaatetta yksi opettaja, yksi kieli. Luokanopettaja puhuu oppilailleen englantia, ja äidinkieltä puolestaan opettaa toinen opettaja. Ensimmäisellä luokalla oppilaille sallitaan ns. hiljainen kausi sekä kommunikointi opettajan kanssa suomeksi. Suomen kieltä käytetään tukena erityisesti alkuopetuksessa sekä opeteltaessa käsitteitä mm. ympäristötiedossa ja matematiikassa. Kielen ymmärtämisen edistyessä oppilaan edellytetään käyttävän ja tuottavan englannin kieltä suullisesti ja kirjallisesti kaikissa luokkatilanteissa. Oppiminen tapahtuu aktiivisesti havaintoja tekemällä ja konkreettisten kokemusten kautta. Kielenoppiminen on läsnä jokaisella oppitunnilla ja oppilaita kannustetaan käyttämään englantia kommunikoinnin, itseilmaisun ja tiedonhankinnan välineenä.

Kaivokselan koulun englannin opetussuunnitelma täydentää kansallista opetussuunnitelmaa englannista vieraana kielenä. Englanninkielinen opetus on ns. sisältöpohjaista kielenopetusta (CLIL). Englannin kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tällöin kieli on pääasiassa opetuksen väline. Englannin kielen oppiminen ei rajoitu yksinomaan englannin kielen ja kirjallisuuden tunneille, vaan opiskelua tapahtuu kaikilla niillä tunneilla, jotka englanniksi opetetaan. Oppiaineet opetetaan pääasiallisesti englanniksi. Tavallisimpia poikkeuksia tästä saattavat olla taito- ja taideaineet sekä katsomusaineet, koulun opetusjärjestelyistä johtuen.

Kodin ja koulun yhteistyötä sekä vanhempien osallistumista englanninkielisten luokkien toimintaan kannustetaan ja koulussa toimiikin aktiivinen englanninkielisten luokkien vanhempainyhdistys.

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 09 8393 5173

Kaivosvoudintie 10

PL 2505

01610 Vantaa

va. rehtori: Anna-Leena Säde,
0400 651 134

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

facebook