Hakeminen

Kaivokselan koulun englanninkielisille luokille pyritään valintakokeen kautta.

Hakeminen ensimmäiselle luokalle

Ensimmäiselle luokalle hakeminen tapahtuu tammikuussa painotetun opetuksen hakukaavakkeella (kts. viereinen linkki), joka palautetaan haettavaan kouluun. Ensimmäiselle luokalle pyrittäessä oppilas osallistuu kielellisen valmiuden arviointiin, jonka voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi. On suositeltavaa, että kieleksi valitaan lapselle vahvempi kieli. Ensimmäiselle luokalle pyrkivältä lapselta ei vaadita englannin kielen taitoa, eikä valintakokeen tekeminen englannin kielellä paranna lapsen mahdollisuuksia päästä englanninkieliseen opetukseen.‍

Hakuprosessi Kaivokselan koulun englanninkieliselle 1.luokalle 2020

  • infotilaisuus Kaivoksen koulun englanninkielisellä luokalla opiskelusta to 16.1. 2020 klo 18.00 Kaivokselan koululla
  • lapsi ilmoitetaan normaalisti kouluun 24.1.2020 mennessä Wilman kautta
  • hakemus kaksikieliseen opetukseen (kts. linkki sivun vasemmassa reunassa) palautetaan 17.1.2020 mennessä jokaiseen kouluun, johon haetaan
  • kielellisen valmiuden arviointi on 5.2.2020 (osallistujille lähetetään kutsu)
  • tieto opetukseen pääsystä (myönteinen/kielteinen) ilmoitetaan perheille sähköpostilla perjantaina 14.2.2020

Hakeminen luokille 2-6

Luokille 2-6 otetaan oppilaita, jos luokilla on tilaa. Pyrittäessä oppilaan on osoitettava riittävä englanninkielen taito. Luokkien 2-6 valintakoe testaa lapsen englannin kielen taitoja (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, ymmärtäminen) luokkatason mukaisesti. Läpäisemällä eri osa-alueet lapsi osoittaa voivansa toimia englanninkielisessä luokkaympäristössä ilman, että opiskelu muodostuu liian haastavaksi. Ensisijaisesti luokille hyväksytään Vantaalaisia lapsia.

Viereisistä linkeistä löydät hakulomakkeen Kaivokselan koulun englanninkieliselle 1. luokalle sekä toissijaisen koulun hakemuksen, jolla haetaan luokille 2-6. Lähetä hakemus apulaisrehtorille anna-leena.sade@eduvantaa.fi tai koulusihteerille elina.penttila@vantaa.fi

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 09 8393 5173

Kaivosvoudintie 10

PL 2505

01610 Vantaa

va. rehtori: Anna-Leena Säde,
0400 651 134

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

facebook