School Rules


Koulun järjestyssäännöt

 • Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
 • Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.
 • Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.
 • Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
 • Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.
 • Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
 • Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.
 • Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.
 • Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

Näiden sääntöjen lisäksi koulussa noudatetaan seuraavia käytänteitä

Kaikki oppilaat menevät ulos kello 10:n välitunnilla. Luokkien 1-6 oppilaat ulkoilevat myös ruokavälitunnilla.
Oppilaat eivät käytä päähinettä luokissa, salissa eivätkä ruokalassa.
Oppilaat eivät käytä ulkojalkineita luokissa, pukuhuoneissa eivätkä salissa.

School Rules

 • At school we follow these school rules and the current Finnish legislation.
 • These rules apply during school times on school grounds and different learning environments as defined by the teachers, as well as during events organised by the school.
 • Students shall behave in a proper way towards others.
 • Students shall give themselves and others peace for studying, working and eating.
 • Students shall not bully, behave in a threatening way or violate others' physical and bodily integrity.
 • Students shall follow the school's schedule. Students shall take good care of their own belongings and shared materials and respect others' property.
 • Students shall use mobile devices and other devices for learning purposes when given permission by member of teaching staff. Students shall not bring to school such objects or Substances that are unnecessary for learning, or that can be used to harm people or property.
 • Students shall leave school premises during school hours only with permission from a member of teaching staff.

In addition to these rules, there are some school practices that students need to follow:

All the student s go outside during the 10 o'clock break and all the elementary students go outside during the lunch break, too.
Students don't wear hats in classrooms, the gym or in the lunchroom.
Students don't wear outdoor shoes in the classrooms, changing rooms or in the gym.

International School of Vantaa

School Office 050 304 1068

Principal: Heikki Hirvonen,
050 312 2125

Assistant Principal: Johanna Maskery,
050 312 4531

Street address: Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa

Postal address: PL 8402, 01030 Vantaan kaupunki

instagram