Hakijoille

Opiskelu englanniksi

Englanniksi opetusta tarjoavat koulut


















Vantaan kansainvälinen koulu (ISV)

Osoite: Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa

Vantaan kansainvälisen koulun luokat 1–9 ovat tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden englanninkielen kyky riittää opiskeluun.

Kaikki oppilaat suorittavat englannintaidon pääsykokeen.

Kaivokselan koulu

Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

Kaivokselan koulu on tarkoitettu luokkatasojen 1–6 lapsille. Lasten ei tarvitse osata englantia tullessaan 1. luokalle, mutta kielitaito vaaditaan luokilla 2–6. Tavoitteemme on toiminnallinen kaksikielisyys luokan 6 lopussa.

1. luokalle hakevat oppilaat suorittavat kielivalmiuskokeen. Koe voidaan suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Luokille 2–6 hakevat oppilaat suorittavat englannin pätevyyskokeen.

Oppilaat voivat hakea englanninkieliselle yläasteelle (luokat 7–9) Vantaan kansainväliseen kouluun.

Rekolanmäen koulu

Osoite: Valtimotie 4, 01400 Vantaa

Rekolanmäen koulu on tarkoitettu lapsille luokkatasoilla 1–6. Lasten ei tarvitse osata englantia tullessaan 1. luokalle, mutta kielitaito vaaditaan luokilla 2–6. Tavoitteemme on toiminnallinen kaksikielisyys luokan 6 lopussa.

1. luokalle hakevat oppilaat suorittavat kielivalmiuskokeen. Koe voidaan suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Luokille 2–6 hakevat oppilaat suorittavat englannin pätevyyskokeen.

Oppilaat voivat hakea englanninkieliselle yläasteelle (luokat 7–9) Vantaan kansainvälisessä koulussa.

Yleistietoja

Oppilaat sijoitetaan luokkiin lapsen syntymäajan mukaan.

Lapset, jotka täyttävät 7 kalenterivuoden aikana, aloittavat ensimmäisen luokan elokuussa. Jos lapsi täyttää 7 vuonna 2021, hän aloittaa koulun elokuussa 2021.

Ensisijaisesti hyväksymme hakijoita, jotka asuvat Vantaalla. Hakijoita muista kunnista voidaan hyväksyä vantaalaisten lasten jälkeen, jos paikkoja on jäljellä olemassa olevissa opetusryhmissä.

Voimme hyväksyä jokaiselle luokkatasolle tietyn enimmäismäärän oppilaita. Päätöksen tästä tekee Vantaan opetuslautakunta, emmekä voi ylittää tätä määrää.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman pohjana ovat valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja opetuskielenä on englanti. Oppilaat opiskelevat myös suomea 1. luokasta alkaen ja ruotsia 6. luokasta alkaen. Opetamme suomea äidinkielenä sekä toisena kielenä.

Luokat

Luokat täytetään pääsykokeen tuloksen mukaan priorisoiden vantaalaiset hakijat. Jos paikkoja ei ole riittävästi kaikille hakijoille, saman pistemäärän saaneet hakijat valitaan arpomalla.

Koulumaksut

Koulumaksuja ei ole: koulukirjat ja muut opetusmateriaalit sekä kouluruoat ovat ilmaisia.

Koulumatkat

Koulumatkojen kustannuksia ei korvata.

Iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho on 1. ja 2. luokan oppilaille. Katso lisätietoja hakemalla ”Aamu- ja iltapäivätoiminta Vantaalla” sekä koulumme kotisivuilta kohdasta Afternoon activities .

Esikoulu

Saat lisätietoja esikoulusta hakemalla ”Esiopetuspaikat Vantaalla”.

Näin haet kouluun – lue huolellisesti

Samalla lomakkeella haetaan englanninkielisille luokille 1–9 Vantaan kansainväliseen kouluun ja luokille 1–6 Kaivokselan kouluun ja Rekolanmäen kouluun.

Vantaan kansainvälisen koulun pääsykoe luokille 1–9 on mahdollista suorittaa vain englanniksi, sillä englanninkielen taito vaaditaan koulussa opiskeluun.

Kaivokselan koulussa ja Rekolanmäen koulussa on englanninkielisiä luokkia tasoilla 1–6. Oppilaat valitaan englanninkieliselle 1. luokalle kielivalmiuskokeella, mutta lasten ei tarvitse osata englantia ennen koulun alkua. Koe on mahdollista suorittaa suomeksi tai englanniksi. Jos lapsi hakee jompaankumpaan kouluun, kokeen voi suorittaa kummassa koulussa tahansa.

Jos oppilas hakee useisiin kouluihin, hänen täytyy suorittaa kielitaitokokeet hakukouluissa.

Hakijat hyväksytään vain yhteen kouluun. Jos oppilasta ei valita hänen ensisijaisesti valitsemaansa kouluun, hän on tasavertainen hakija toissijaiseen ja kolmanteen kouluunsa valintaluettelonsa mukaan.

Jos lapsella on kielellisiä vajavuuksia ja hän hakee luokille 2–9, nämä tiedot on sisällytettävä hakulomakkeen lisätietojen kenttään. Tästä on toimitettava lääkärintodistus.

Jos lapsi on sairaana koepäivänä, muista lähettää lääkärintodistus kouluun. Ota välittömästi yhteys kouluun, jonka pääsykokeeseen lapsi oli tulossa, ja lähetä lääkärintodistus alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos haluat hakea kouluun, lähetä sähköpostiviesti tähän sähköpostiosoitteeseen:

edu.english(at)vantaa.fi

Hakuprosessin vaiheet:

1. Lähetä sähköpostia osoitteeseen edu.english(at)vantaa.fi. Lähetämme sinulle linkin Webropol-kyselylomakkeeseen.

2. Täytä lomake mahdollisimman pian, viimeistään alla olevassa taulukossa mainittuna päivänä.

3. Kun palautat Webropol-kyselyn, saat vahvistuksen hakulomakkeen vastaanottamisesta.

Kutsut kokeisiin lähetetään viikkoa ennen koepäivää.

Tulevien pääsykokeiden päivämäärät näkyvät koulumme kalenterissa .

International School of Vantaa

School Office 050 304 1068

Principal: Heikki Hirvonen,
050 312 2125

Assistant Principal: Johanna Maskery,
050 312 4531

Street address: Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa

Postal address: PL 8402, 01030 Vantaan kaupunki

instagram