Bloggar

Läroämnen och timfördelning

Artikeln

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. Årskurserna 1-6 tog i bruk den 1.8.2016 medan årskurserna 7-9 tar den i bruk en årskurs åt gången fr.o.m. åk 7...

Läs mer
Elevkårens sidor

Artikeln

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas...

Läs mer
Välkommen till åk 7

Artikeln

STUDIERNA I HÖGSTADIET – självständiga studier och nya kompisar Det sker många ändringar i skolarbetet när eleven börjar i sjunde klass. Eleven har inte längre en "egen" klasslärare utan flera ämneslärare har hand om undervisningen. En av...

Läs mer
Tillvalsämnen

Artikeln

Elever i åk 7 inför åk 8-9 Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk...

Läs mer

facebook instagram