Bloggar

Artikeln

Läroämnen och timfördelning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. I timfördelningen definieras antalet lektioner per årskurs, antalet lektioner per ämne samt antalet...

Läs mer

Artikeln

Elevkårens sidor

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas...

Läs mer

Artikeln

Välkommen till åk 7

Anmälning till Helsinge skola sker genom att fylla i blanketten "Anmälan till Helsinge skola". Läraren i åk 6 brukar samla in denna. Svenska sektionen besluter hur många elevplatser det finns inkommande läsår i åk 7. Alla elever bosatta i...

Läs mer

Artikeln

Tillvalsämnen

Elever i åk 7 inför åk 8-9 Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk...

Läs mer

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram