Jämlikhets- och likvärdighetsplan

I varje skola utarbetas en plan för jämlikhet och likabehandling i samarbete med eleverna. Målet med planen är att få fram fenomen som försvagar jämliket och likabehandling samt finns medel för att främja jämlikets- och likabehandlingsarbetet i skolorna.

I de svenskspråkiga skolorna ingår planen i verksamhetsplanen, som finns i Wilma

facebook instagram