Flexibel grundläggande utbildning

Studier i flexibel grundläggande utbildning ("Flexen") lämpar sig t.ex. för elever som har svårt att anpassa sig till ämneslärarsystemet eller känner sig skoltrötta och omotiverade. Undervisning ges för elever i åk 8 och 9 i smågrupp (max 10 elever).

Ansökan till flexibel grundläggande utbildning pågår

Ur de ungas synvinkel är målet att:

  • på förhand motverka sjunkande studiemotivation och förhindra att de unga hoppar av skolan samt i ett tidigt skede ingripa i problem
  • ge de unga erfarenheter av studieformer som betonar praktiskt arbete och introducera dem också i arbetslivet.
  • att de ungas livskompetens utvecklas.
  • stöda de unga att slutföra grundskolan, genom individuellt stöd göra det möjligt för dem att övergå till utbildning på andra stadiet och tillförsäkra dem en studieplats inom fortsatta studier

Utbildningsarrangemangen skiljer sig från traditionell utbildning. En del av utbildningen ges i skolan och en del på arbetsplatser eller i andra inlärningsmiljöer i form av handledda studier. Lägerskolor, studie- och arbetsplatsbesök och dyl. är också aktuella. Stoffet i läroplanen formas till inlärningsuppgifter i skolan och på arbetsplatserna. De anpassas skilt för varje elev, men man följer den allmänna läroplanen.

Eleven skall ha fyllt 14 år det året de söker till flex klassen. Ansökningar med elevens egen motivering för läsåret 2021-2022 skickas senast 20.3.2021 till Helsinge skola. Nya elever kallas på intervju med vårdnadshavaren i april och besluten ges i maj. Ansökningsblanketten finns på skolans hemsida: www.helsinge.fi, blanketter. Elever som vill fortsätta studera i flex klassen lämnar in endast ansökningsblanketten.

flex_ansokan_helsinge.pdf

Mera information:

specialklasslärare Teresa Vuorensola-Perkiö (@helsinge.fi),

Ansökningarna skickas till:

Vanda stad/Helsinge skola
Marielle Mursu
PB 8515
01030 VANDA‍ STAD

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram