‍Årskurs 9 - 1 årsveckotimme nytt ämne - Undervisningen sker under 2 perioder


Gymnastik

I åk 9 kan du ha en årsveckotimme tillvalsgymnastik. Du har möjligheten att röra på dig, upprätthålla god kondition och ett gott välbefinnande. Vi bekantar oss med olika grenar i och utanför skolan - kanske något som du inte tidigare provat på? Vi idrottar ute och inne enligt årstid och väder i avslappnad och aktiv stämning.

Bildkonst

Vi skapar bilder med olika material, tekniker och stilar. Vi målar, ritar och jobbar tredimensionellt i bl.a. lera. Vi gör tygtryck på t-skjortor, fotograferar och redigerar bilder med dator, vi har även möjlighet till att göra egna små videoprojekt.

Musik

Vi musicerar i grupp genom sång och spel. Var och en specialiserar sig på det instrument den är mest intresserad av. Vi väljer repertoar som intresserar oss och planerar själva i gruppen hur vi genomför och övar in låtarna. Eget intresse uppskattas och egna kunskaper får utvecklas i en kreativ, positiv anda.

Slöjd

Slöjden har två inriktningar. Om du nu har den ena inriktningen får du som nytt ämne välja den andra.

Teknisk slöjd

Vi fortsätter utveckla flinka fingrar och kreativitet. Genom praktiska arbeten i trä och metall frodas skaparglädjen och eleverna lär sig uppskatta sina egna förmågor och alster. Omkopplingen från teoriundervisningen gör gott för både kropp och själ - alla blir på fint humör! Arbetsuppgifterna väljs utifrån eget intresse och förmåga inom ramarna för teknisk slöjdundervisning.

Innehållet motsvarar till en viss del det som tas upp under årskurs 8, men omformas så att tidsramarna tas i beaktande. Eleverna får prova på olika tekniker.

Textilslöjd

Vi tar reda på vad allt man kan använda symaskinen till. Vi planerar, klipper och syr. Eleverna får inom rimliga ekonomiska gränser bestämma om de vill sy kläder, heminredningsartiklar eller annat. Skaparglädjen får frodas och förmågan att tänka i nya banor utvecklas.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram