Tillvalsämnen

Elever i åk 7 inför åk 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan informationsteknik, företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

Informationsteknik

Företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

Dessutom ska eleverna i åk 7 och 8 (som inte läser fördjupad musik eller deltar i Urhea verksamheten) välja en kortkurs inför följande läsår.

Läsåret 2022 - 20223 kommer följande kortkurser att erbjudas:

  • Baka salt och sött (åk 9)
  • Escape room (åk 8 och 9)
  • Everybody dance! (åk 8)
  • Geocaching (åk 8)
  • Gruppledarutbildning (åk 9)
  • Historisk film (åk 9)
  • Jobba med laserskärning och 3D-printning (åk 8 och 9)
  • Klassiska sagor och drama (åk 8)
  • Kom i form (åk 9)
  • Läsglädje (åk 8 och 9)

Info för eleverna i åk 7 måndagen 7.2.2022 och för åk 8 måndagen 14.2.2022 under morgonsamlingstid. Valet sker i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍ För vårdnadshavarna i åk 7 ordnas ett kort infotillfälle i samband med "HUBU infot" torsdagen 2.2.2022 kl 18.00. Valen ska vara inlämnade senast 14.2 för åk 7 och 18.2 för åk 8.

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8 och en annan för åk 9.

Blankett för elever i åk 7

Blankett för elever i åk 8

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram