Tillvalsämnen

Elever i åk 7 inför åk 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan informationsteknik, företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

Informationsteknik

Företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

De elever som inte har fördjupad gymnastik (Urhea) eller fördjupad musik väljer dessutom en kortkurs i åk 8 och en annan i åk 9. För läsåret 2020-2021 väljer eleverna i åk 7 sin kortkurs bland följande:

 • Escape room
 • Everybody dance!
 • Geocaching
 • Grundkurs i ryska
 • Hälsosamma mellanmål
 • Läsglädje
 • Sticka något åt dig själv
 • Spanska och spansk kultur
 • Tillverka ditt eget smycke eller nyckelring

Dessutom ska eleverna i åk 8 (som inte går på musik- eller urheaklassen) välja ett av följande kortkurser inför åk 9

 • Baka salt och sött snabbt
 • Escape Room
 • Geocaching
 • Grundkurs i estniska
 • Kom i form!
 • Läsglädje
 • Spanska och spansk kultur fortsättning (för de som haft i åk 8)
 • Sticka något åt dig själv
 • Tillverka ditt eget smycke eller nyckelring

Info för eleverna i åk 7 onsdagen 3.2.2021 och för åk 8 onsdagen 10.2.2021 under klassföreståndarrasten. Valet sker i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍ För vårdnadshavarna i åk 7 ordnas ett kort infotillfälle i samband med "HUBU infot" torsdagen 28.1.2021 kl 18.00. Valen ska vara inlämnade senast må 8.2 för åk 7 och 15.2 för åk 8.

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8 och en annan för åk 9.

Blankett för elever i åk 7

Blankett för elever i åk 8

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram