Tillvalsämnen

Elever i åk 7 inför åk 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan informationsteknik, företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

Informationsteknik

Företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

Dessutom ska eleverna i åk 7 och 8 (som inte läser fördjupad musik eller deltar i Urhea verksamheten) välja en kortkurs inför följande läsår.

Läsåret 2021 - 2022 ordnas följande kortkurser:

  • Baka salt och sött (åk 9)
  • Escape room (åk 8 och 9)
  • Geocaching (åk 8)
  • Hälsosamma mellanmål (åk 8)
  • Tillverka ditt eget smycke eller nyckelring (åk 9)
  • Kom i form (åk 9)
  • Spanska forts. (åk 9)

Info för eleverna i åk 7 onsdagen 3.2.2021 och för åk 8 onsdagen 10.2.2021 under klassföreståndarrasten. Valet sker i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍ För vårdnadshavarna i åk 7 ordnas ett kort infotillfälle i samband med "HUBU infot" torsdagen 28.1.2021 kl 18.00. Valen ska vara inlämnade senast må 8.2 för åk 7 och 15.2 för åk 8.

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8 och en annan för åk 9.

Blankett för elever i åk 7

Blankett för elever i åk 8

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram