Fördjupade musikstudier

Fördjupade musikstudier i Vanda

Fördjupade musikstudierna riktar sig till elever som har ett stort intresse för musik och vill utvecklas musikaliskt, jobba i grupp och arbeta långsiktigt. Musikstudierna i Vanda betonar samspel och rytmik. Varje läsår genomförs olika projekt där eleverna framträder inför publik. Musik skapar gemenskap, utvecklar elevens kretivitet, empati och tolerans samt ger verktyg till att uttrycka tankar och känslor.

Mål för undervisningen

Eleven utveckla sitt eget musikaliska kunnande genom mångsidiga musikaliska aktiviteter. Hen får musicera tillsammans med andra, vara kreativ och utveckla sina egna idéer och vara med och skapa musikaliska helheter. Genom spel och sång utvecklas gehöret och eleven lär sig uttrycka sina musikaliska upplevelser på ett mångsidigt sätt.

Undervisningens innehåll

Eleven får spela flera olika instrument och öva sig i att spela i olika sammansättningar. Hen utvecklar sin sångteknik och deltar i skolans körverksamhet. Musik och rörelse används mångsidigt för att befästa olika musikaliska färdigheter och kunskaper. Eleven lär sig följa en notbild och lär sig musikteorins grunder. Hen lär sig känna igen orkesterinstrument och bekantar sig med musikhistoria.

Enskilda instrumentstudier

All undervisning i fördjupad musik är gruppundervisning. Om eleven vill förkovra sig i ett instrument rekommenderas instrumentstudier vid Vanda musikinstitut. Mera information under: Information om musikstudier vid Vanda musikinstitut

Lämplighetstest inför fördjupade musikstudier

Eleverna väljs till fördjupade musikstudier på basen av ett lämplighetstest. I testet ingår upprepningsuppgifter (rytm och melodi), en gruppuppgift och dessutom sjunger eleven en sång som hen själv valt. Om eleven kan spela ett instrument får hen också gärna göra det.

Fördjupade musikstudier har erbjudits i Helsinge skola sedan 1.8.2017.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram