Läroämnen och timfördelning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda.

I timfördelningen definieras antalet lektioner per årskurs, antalet lektioner per ämne samt antalet valfria studier.

Läroämnena i åk 7-9 är svenska och litteratur, matematik, biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, religion/livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, musik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjats i årskurs 1-2 och A-språk (engelska) som påbörjats i årskurs 3-4. B2-språken franska eller tyska kan väljas som tillvalsämnen från åk 7. Övriga tillvalsämnen är huslig ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, informationsteknik och företagsamhet samt aktivt medborgarskap. Tillvalsämnen väljs i åk 7 för åk 8 och 9.

Alla elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan deltar i den evangelisklutherska religionsundervisningen. Elever som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan kan på vårdnadshavarens begäran delta i denna undervisning.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram