Nytt lärande

Vad är nytt lärande?

Ny läroplan


Betonad undervisning

Närskoleprincipen betyder i Vanda att varje elev tryggas en högklassig lärmiljö i sin egen närskola. Alla grundskolor i Vanda utvecklas i samma grad och skolorna delar god praxis med varandra. Svenskspråkiga elever kan också ansöka om att få gå i musikklass.

Musikklasser

  • Årskurserna 1-6 i Mårtensdals skola
  • Årskurserna 7-9 i Helsinge skola

I åk 7-9 erbjuds dessutom fördjupad gymnastik, sk. URKEA-verksamhet.

facebook instagram