Läsning i Vanda

Det finländska samhället blir alltmer textbaserat. För att klara sig väl i samhället och för att kunna påverka sin vardag behövs ett ordförråd på ca 50 000 ord. All slags läsning är bra, men längre texter tränar tankarna. I Vanda läser vi för att vidga våra perspektiv, för att lära oss att se bortom det bekanta, för att skaffa kunskap, utveckla läsförståelsen och för att få underhållning och avkoppling.

En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord.

En sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har bara ca 15 000-17 000 ord i sitt ordförråd.

En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd.

Så visst gör läsningen skillnad!

Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet, Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet) “

Länk till inspiration för läsare i grundskolan.

Svenska bildningsväsendet i Vanda har utlyst januari till läsmånad. Eleverna ha med sig en svenskspråkig skönlitterär bok till skolan. Eleverna läser varje dag 20 min under början av läsmånaden. I februari gör eleverna bokfilmer om den bok de läst. Skolan önskar att vårdnadshavarna uppmuntrar elevernas läsintresse.

www.lasdiplom.fi

www.helmet.fi

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram