Sommarläsning

‍Sommarläsning i Helsinge skola

För att utveckla elevernas läsförmåga och stärka elevernas svenska ska alla elever läsa MINST en valfri svenskspråkig bok under sommarlovet. Vi förväntar oss att alla har läst ut sina böcker då skolan börjar på hösten. Det får vara en hurdan bok som helst, huvudsaken att man gillar det man läser och att boken är på lämplig nivå, varken för lätt eller för svår.

Forskning visar att :

80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt text

En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord.

En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.

En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd

Så visst gör läsningen skillnad!

För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna klara sitt dagliga liv, kunna hänga med i nyhetssändningar och förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet.

(Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet, Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet)

Boktips;

boksnack.blogspot.fi/

helmet.fi/sv-FI

Bokrapporten går att skriva när som helst under sommarlovet. Blankett för blivande åk 7 finns att hämta här ifall du tappar bort den. Blivande åttor och nior har sin blankett elektroniskt i Classroom. Du lämnar in bokrapporten till din lärare i svenska under någon av de första lektionerna.

Två veckor in på höstterminen kommer vi att bokprata om sommarboken i klassen och det blir också en deluppgift som beaktas i hösterminens modersmålsbetyg.

Skön sommar och trevliga lässtunder!

ö. Anne Ahlqvist, Annette Granvik och Marica Guldbrand, Sirkku Nikanmaa-Linder, lärare i svenska och litteratur

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram