Vänelever

Väneleverna är frivilliga barn och ungdomar som arbetar för en bra skolanda och verkar som ögon och öron i skolvardagen.

Vägleder nya sjuor och hör till samspelsgruppen. Verkar för ett gott socialt klimat i hela skolan och ordnar trivselökande temadagar. Väljs på basen av ansökan av vänelevshandledarna och tidigare vänelever.

facebook instagram