Vänelever

Väneleverna är frivilliga barn och ungdomar som arbetar för en bra skolanda och verkar som ögon och öron i skolvardagen.

Vägleder nya sjuor och hör till samspelsgruppen. Verkar för ett gott socialt klimat i hela skolan och ordnar trivselökande temadagar. Väljs på basen av ansökan av vänelevshandledarna och tidigare vänelever.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram