Elevkårens sidor

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas motsvarande grupp för riksdagen. Oftast finns det en representant för varje klass i elevrådet.

Elevrådet ska be om hela elekårens åsikt i viktiga ärenden för att kunna representera alla elever. Kom ihåg att föra fram din egen åsikt när det gäller så att sådana ärenden som är viktiga för dig förs fram.

Elevkårsverksamheten i vår skola:

Elevkårens styrelse

  • Varje klass väljer sin egen representant.
  • Handledande lärare: Sara Sandström

Språkrådet

  • Består av elever som vill jobba för olika språk i skolan. Väljs på basen av intresse.
  • Handledande lärare: Kristian Malvet
Matrådet
  • Jobbar för en trivsam skolmåltid i samarbete med skolköket.
  • Handledande lärare: Katianna Hovi-Meronen

Rörelserådet

  • Ordnar olika rörelseevenemang och händelser i skolan.
  • Handledanade lärare: Teresa Vuorensola-Perkiö

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram