Elevhandledning i årskurs 7-9

Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat. Som en del av elevhandledningen skall eleven också bekanta sig med yrken och arbetsplatser i näromgivningen. Elevhandledningen genomförs dels som en integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i skolan, dels som ett eget läroämne.

Varje lärare lär medvetet ut studieteknik och studiestrategier i alla ämnen. Lärarna undervisar och handleder eleverna så att eleverna småningom lär sig hur just de lär sig på bästa sätt. Viktigt är att variera arbetssätten så att eleverna får prova på olika strategier för att sedan hitta den som passa hen eller ämnet bäst. Här ingår t ex lässtrategier, anteckningsteknik, minnesstrategier, tidsplanering samt betydelsen av tillräcklig sömn, bra matvanor och fysisk aktivitet. De undervisningsmetoder som läraren använder skall kontinuerligt stödja elevens studiestrategier, t.ex. formativ bedömning, kamratrespons, delaktighet i planeringen av dagens/veckans/periodens struktur. Inför större helheter ställer eleven upp mål med hjälp av lärarens handledning. Under hela inlärningsprocessen sker kontinuerlig utvärdering, liksom vid avslutning av helheten.

Elevhandledning är ett eget läroämne i årskurs 7-9. Dessutom kan du också få individuella råd och handledning.

I årskurs 9 ordnas en virtuell dag i Företagsbyn, då niorna för öva sig i företagsamhet och samarbete. Niorna har också en tvåveckors PRAO-period. I årskurs 7 och 8 kan eleverna också ha kortare PRAO-perioder.

PRAO och elevhandledning finns till för att stödja dig när du planerar dina fortsatta studier och gemensam ansökan. Det är du som bestämmer vad du vill bli och vart du vill söka dig, men de vuxna hjälper gärna dig att ta reda på olika alternativ.

Vad vill du studera, vad vill du arbeta med när du är vuxen? Gymnasium eller yrkesskola? Vilka tillvalsämnen lönar det sig att välja om man vill uppnå sitt drömyrke? Våga fråga din elevhandledare!

Den som har gått ut grundskolan kan söka till antingen en yrkesinriktad eller gymnasieutbildning. Ansökan sker via den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi. På våren söker man till de utbildningar som inleds på hösten och på hösten till de utbildningar som inleds i januari. Man söker till utbildningarna med avgångsbetyget från grundskolan.

Om en ung person med invandrarbakgrund ännu inte har tillräckliga språkfärdigheter för att studera på andra stadiet kan han eller hon söka till en gymnasieförberedande utbildning eller en utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundutbildning. Mer information om de förberedande utbildningarna finns via länkarna längst nere på sidan.

Information om utbildningar och ansökan fås i tjänsten Studieinfo.fi. Möjligheterna till fortsatta studier behandlas under lektionerna i elevhandledning i årskurserna 8 och 9.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram