Stöd och hjälp

Elevvårdspersonalen och lärarna finns till för dig. Du kan fråga vem som helst av lärarna ifall du har frågor eller bekymmer.

Mobbar någon dig eller dina kompisar? Känner du dig ensam, eller blir någon alltid utanför?


Berätta om det till din lärare, hen kan föra saken vidare till antimobbnings-teamet. Du kan också prata med skolkuratorn som är expert på kompisärenden.

Har du svårt med föräldrarna, blir det ofta bråk?

Du kan självständigt besöka skolkuratorn eller fråga din lärare när kuratorn är anträffbar.

Oroar du dig för din hälsa?

Med skolhälsovårdaren kan du diskutera hälsoärenden, hen vet vem som borde kontaktas näst och kan vid behov kontakta dina föräldrar.

Behöver du hjälp med inlärningen?

Ta upp det med din egen lärare eller med specialläraren. De kan erbjuda stöd och bra tips så att du kan lärare dig på ett sätt som lämpar dig bäst.

Mannerheims Barnskyddsförbunds telefon och nät för barn och unga

Telefon och nätet för barn och unga finns för att barn och ungdomar skall kunna få kontakt med en vuxen. Det finns saker som man inte vill eller känner att det är lätt tala om. Ibland behövs någon som bara lyssnar, eller någon som kan svara på frågor. Någon som man kan prata med eller skriva till anonymt och som har tystnadsplikt. Barnen ringer telefonen gratis varje dag året om. Telefonen dejourerar på numert 116 111 måndag till fredag klockan 14-20 samt lördag och söndag klockan 17-20.

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram