Blanketter

ansokan_om_studieplats_for_utsocknes_ele ansokan_om_studieplats_for_utsocknes_elev.pdf

Olycksfall

Skolmat

Skolresor

Hemspråksundervisning

Flex ansökan

Helsinge Skola

Lärarrum 040-6898250

Övitsbölevägen 3

PB 8515

01030 Vanda stad

Rektor: Marielle Mursu,
040-5932877

Skolsekreterare: Susann Gädda,
050-3146265

facebook instagram