Information om coronavirus till elever, studerande och vårdnadshavare

Det förekommer för tillfället avbrott i skolornas och läroanstalternas Wilma-system. Orsaken till avbrottet undersöks just nu. Vi beklagar den olägenhet som avbrottet orsakar.

På grund av avbrottet publiceras information om coronaviruset som getts ut via Wilma 12.3 till skolor och läroanstalter också på vår webbplats. Vi ger också anvisningar och råd till elever och studerande direkt på ort och ställe.


Datum: 12.3.2020

13.3.2020, försöker Vandaskolorna och läroanstalterna fortsätta sin verksamhet så normalt som möjligt. Detta gäller även enheter med fler än 500 elever. I en dylik väldigt exceptionell situation är det viktigt att skolorna, läroanstalterna och hemmen tar sig tid att behandla och diskutera de frågor som bekymrar studerandena kring situationen.

Utflykter och exkursioner som skulle ha ordnats fredag eller måndag inhiberas i mån av möjlighet. Skolorna och läroanstalterna informerar om eventuella ändringar. Alla studieresor till utlandet har redan tidigare ställts in till och med slutet av detta läsår. Inga internationella gäster tas heller emot i läroanstalterna till och med slutet av läsåret.

Information om undervisningsarrangemang inför veckan som inleds måndag 16.3.2020 skickas via Wilma senast måndag 16.3.2020 under ledning av läroanstaltens rektor. Ifall situationen ändras under veckoslutet informerar vi er vid behov även tidigare.

Eftersom de statliga myndigheternas riktlinjer för den kommande veckan inte ännu är tillgängliga ber vi för säkerhets skull alla studerande att ta med sig hem över veckoslutet sina läroböcker och sitt studiematerial som förvarats i skolan inklusive den egna bärbara datorn.

Vad gäller ordnandet av studentprov följer vi studentexamensnämndens anvisningar. Anvisningarna uppdateras på nämndens sida och läroanstalterna följer aktivt med ändringar: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset.

  • Publicerade: 13.03.2020

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram