Datorer i studierna

Nya studerande som nu är i beråd att köpa sig en skoldator kunde bekanta sig med detta alternativ som klarar Abitti-systemet och studentexamensnämndens krav. Läs även på Abittis sidor vad annat man bör tänka på före inköp - det att försäljaren påstår att datorn fungerar i Abitti är ingen garanti!

Speciellt potentiella köpare av Apples dator bör bekanta sig noggrant med infon på Abittis sidor eftersom "Apples datorer sedan år 2018: Sedan 2018 har bärbara Apple-datorer varit försedda med T2-säkerhetschippet som Apple utvecklat. Chippet hindrar att bärbara Apple-datorer startas med ett operativsystem, som inte är utvecklat eller godkänt av Apple. Detta leder till att Abittis operativsystem inte startar med dessa datorer."

Läs även mera under Studier - Studiematerial - Datorer i studierna

https://lukiolaiskannettava.fi/

https://www.abitti.fi/…/anvisnin…/abitti-kompatibla-datorer/

  • Publicerade: 15.06.2020

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram