Vår globala profil

I Helsinge gymnasium anser vi att globala frågor och internationella kontakter är något som berör var och en och därför har vi valt att lyfta vi fram detta på många olika sätt i vår skolgemenskap. Inom undervisningen i globalkunskap samt på initiativ av vårt globala råd ordnas det varje läsår evenemang som fokuserar på globala teman, vissa även med inbjudna gäster, och många av evenemangen är öppna för hela skolgemenskapen. Via det globala rådet samlas det även in intäkter för att stödja gymnasiets fadderbarn i Indien.

Inom de nationella kurserna i de flesta ämnen samarbetar vi med våra vänskolor och internationella samarbetspartners, till en del via nyhetsartiklar som vi publicerar på vår nyhetssajt www.mylocalnews.fi. Alla temakurser vi ordnar har även en global inriktning.

Vi har ett brett språkprogram och uppmuntrar alla studerande att pröva på att läsa korta främmande språk, då kommunikationsförmåga och kulturell förståelse är A och O i en jämlik, trygg värld. Kurser i korta främmande språk är dessutom en obligatorisk del av våra profileringar Global profil och Företagsamhet/dubbelexamen till merkonom. I alla korta främmande språk ordnas det regelbundet utbyten med våra vänskolor, så att du åtminstone en gång under din gymnasietid har möjlighet att delta.

Global profil

För de studerande som är speciellt intresserade av globala frågor erbjuder vi också studiehelheten Global profil - helheten för dig som är intresserad av globala teman, miljöfrågor, världsekonomi, mänskliga rättigheter, medborgaraktivism...! Du läser då specialkurser i globalkunskap, där du har stor möjlighet att fördjupa dig i frågor som intresserar just dig. Kurserna har flera gästföreläsare och gör också studiebesök.

GLOBAL PROFIL BESTÅR AV 10 KURSER:

  • specialkurserna i globalkunskap GKt1, GKt2 och GKt3
  • temakurserna TS1, TS2 och TS3
  • därtill väljer du 4 andra kurser bland det årsvisa utbudet.

KURSUTBUDET 2018-19:

GKt1, MO7, GY3, TS1, GKt2, GE3, HI6, HIt7, KO3, TS2, GKt3, ENA7, ENA8, FI8, GE4, TS3

EXTERNA KURSER:

Du kan också avlägga kurser eller delta i aktviteter utanför skolan och få dem till godo. Kurserna kan du avlägga som kurser vid andra gymnasier eller via GNet.

Intresserad av att praktisera i en medborgarorganisation? Det kan också ge dig en kurs. Vi uppmuntrar dig till att vara aktiv - delta i Miljödagarna, Elevriksdagen, Aktivist Deluxe, m.m. Kom överens med globalansvariga om ersättning av kurser för evenemang du deltagit i!

VARFÖR MÅSTE MAN LÄSA ETT FRÄMMANDE SPRÅK?:

Vi anser att kulturell och språklig kompetens är viktigt i det globala samhället och en förutsättning för en trygg och jämlik värld - därför förutsätts att du läser ett kort språk (tyska/franska/spanska/kinesiska).

ÄR DET NÅGOT DU FUNDERAR PÅ?:

Kontakta Eva Nyreen som är ansvarsperson för Global profil.‍

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram