Internationella projekt

I H‍elsinge gymnasium satsar vi på internationella kontakter och regelbundet återkommande utbytesprogram med våra vänskolor.

Läsåret 2020-21

Utbytesprojekten är lagda på is till årsskiftet, men därefter finns det planer på att äntligen ta emot gäster från vänskolan i Tyskland på våren, samt att förverkliga en studieresa till en språkskola i Frankrike.

En del studerande som läser lång fysik är eventuellt med om en vetenskapsresa till München eller Cern under läsåret i samarbete med gymnasieringen GNet.

Flerårigt projekt - Challening Learning

Helsinge gymnasium deltar tillsammans med alla svenskspråkiga skolor i Vanda i det treåriga projektet Challenging learning som startades våren 2018. Med stöd av pedagoger från utlandet och med hjälp av teorier av John Hattie och James Nottingham jobbar vi gemensamt kring tre huvudmål:


‍För oss på gymnasiet betyder den blå bollen i praktiken att vi strävar efter ett gemensamt mindset, en gemensam inställning, att vi kan bli bättre om vi är uthålliga, om vi inser att misstag är en naturlig del av inlärningsprocessen och att vi kan lära oss värdefulla saker av dem, och om vi vågar ta risker och vågar utmana oss själva.

Den orange bollen innebär att vi prövar på metoder i undervisningen som visat resultat enligt forskningar samt att vi arbetar evidensbaserat. Vi prövar, samlar in feedback, ändrar och prövar på nytt. Vi diskuterar med fokusgrupper både bland studerande och lärare. Vi delar med oss av resultat och tips.

Den gröna bollen betyder att inlärning är det samma som samarbete och dialog. Vi kan hjälpas åt och vi har nytta av att få intryck av varandra. Engegemang betyder att alla är med, ingen lämnas utanför, och att vi uppnår goda resultat genom att alla vara aktiva tillsammans. Det betyder också att vi använder oss av metoder i undervisningen som stödjer samarbete.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram