Vänskolor

‍På kartan ser du Helsinge gymnasiums vän- eller samarbetsskolor. Minst vartannat år ordnar vi utbytesprojekt inom de korta främmande språken, och då våra grupper i korta främmande språk är relativt små finns det en stor chans att alla intresserade studerande får delta.


Tyskland

Landkreis Rastatt i sydvästra Tyskland har varit Vanda stads vänort sedan 1968, och samarbetet har sedan länge innefattat både barnläger, arbetspraktik för unga i staden Rastatt och studerandeutbyte vid handelsläroanstalter. Sedan hösten 2008 har Tulla Gymnasium i Rastatt varit Helsinge gymnasiums vänskola.

Regionen Rastatt gränsar till Frankrike, Rhendalen, västra delen av Alperna och natursköna Schwarzwald. Våra gemensamma projekt har ofta behandlat kulturella särdrag, tysk och finsk film och litteratur, attityder till invandrare, m.m. Vårt besök i Tyskland har ofta skett strax före jul och vi har fått njuta av tyska julmarknader, kanske också gjort en avstickare till Frankrike, och bland annat berättat om Lucia.

Frankrike

Med gymnasiet Lycée Joliot-Curie i Rennes inleddes samarbetet år 2011. Rennes är kommun och huvudstad i regionen Bretagne i den västra spetsen av Frankrike. Tema för samarbetsprojekten har bland annat varit språk och kultur, skoldemokrati och jämställdhetsfrågor. Fokus ligger också på den bretonska respektive den finlandssvenska kulturens ställning som minoritet i respektive land.

Spanien

I Jumilla i Murcia i sydöstra Spanien ligger vår samarbetsskola IES Infanta Elena, som vi har haft samarbete med sedan år 2009. De gemensamma projekten är ofta ämnesöverskridande och utforskar nya samarbetsformer där digitala medier och muntlig framställning ställs i fokus.

Kina

Staden Jinan i provinsen Shandong i Kina har varit Vanda stads vänort sedan juni 2001. Våren 2011 reste en delegation från Vanda till Kina och det undertecknades ett vänskolekontrakt mellan Jinan Foreign Language School och Helsinge gymnasium. Sedan dess har vi haft olika samarbetsprojekt och en grupp studerande och lärare har deltagit i utbyten ungefär vartannat år. I utbytena deltar alltid några av de studerande i Helsinge som valt att läsa kinesiska. Boende sker i värdfamiljer.

Brasilien

Helsinge gymnasium knöt år 2011 kontakt med skolan Instituto Educar i Pontão i södra Brasilien, som arbetar enligt en organisationsmodell som grundar sig på direkt demokrati där både studerande och lärare deltar i beslutsfattandet. Skolan i Brasilien är grundad av MST – De jordlösas rörelse i Brasilien, och är en ekologisk jordbruksskola för ungdomar. Våra studerande med helheten Global profil kan göra en fältstudie i skolan och bor då på skolans internat, deltar i undervisningen och de dagliga aktiviteterna, bekantar sig med skolans organisation, den lokala kulturen samt lokala samhällsfrågor.‍

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram