Stöd

Stöd med studierna

I Helsinge gymnasium erbjuds regelbundet stöd i kort matematik främst till första årets studerande av speciallärare Emelie Kallman.

Alla studerande erbjuds också en stödtimme per vecka, vanligtvis fredag kl. 8.30 eller kl. 12.25, mer info hittas i veckobreven. Du får då stöd av specialläraren med dina läxor, projektarbeten, läsning inför provveckan, din studieteknik, m.m. Även ämneslärare kan vid behov handleda. Närvaron bokförs och kan räknas till godo som en tillämpad gymnasiekurs. Du kan genom att delta i dessa stödtimmar även ersätta ett visst antal frånvarotimmar i andra kurser, mer information om detta i vår studieguide.

Om du känner oro för hur du klarar av dina studier, vänd dig direkt till läraren, till din grupphandledare eller boka en tid hos specialläraren eller studiehandledaren. Alla mår bättre av att öppet diskutera situationen och försöka hitta lösningar tillsammans. Möjlighet till individuellt stöd eller stöd i liten grupp med speciallärare utreds vid behov.

Stöd med trivsel, välmående och stresshantering

Utöver grupphandledaren och era gemensamma utvecklingssamtal finns gymnasiets studerandevårdspersonal till hands för att stödja dig med välmåendet. Du hittar närmare beskrivningar på vår studerandevårdspersonal och hur du kan nå dem under Kontakt.

I Helsinge gymnasium jobbar vi tillsammans för en god gemenskap där var och en ges utrymme för att utvecklas och må bra. Tutorerna finns till för att stöda våra nya studerande, mer information om tutorerna hittar du under rubriken Studeranderåden.

Om du upplever att du själv blir utsatt för trakasserier, mobbning eller våld, eller om du misstänker att någon annan i gemenskapen utsätts, kontakta genast en vuxen i skolgemenskapen som du känner förtroende för eller besök studerandevårdspersonalen. Du kan också lämna in en anonym lapp i den blå lådan i studerandecafét i gymnasiets övre våning. Meddelanden som kommer in i lådan läses av studiehandledaren och kan därefter behandlas i studerandevårdsteamet. Vi vill ta tag i sådana tråkiga fenomen direkt, eftersom trakasserier, mobbning och våld inte accepteras i gymnasiet. Läs mer om våra strategier för att motverka sådant i vår plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri.‍

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram