Föreningen Helsinge Hem och skola (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hem och skola samt att på olika sätt arbeta för att studerandena skall tycka om att studera och trivas i skolan. Vi strävar efter att ge alla studerande någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret.

Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Föreningens medel används till att förgylla studerandenas och lärarnas vardag. Medlemmar i föreningen är föräldrar till elever i Helsinge skola och studerande i Helsinge gymnasium samt andra intresserade.

Du kan engagera dig i verksamheten genom att:

  • delta i diskussioner och sammankomster som föreningen ordnar
  • delta i föreningens årsmöte
  • delta i adventsbasaren och Midvinterfesten och sprida information om dem
  • komma med idéer om program och evenemang samt om hur HoS bättre ska kunna främja kontakten mellan skolan och hemmen
  • betala medlemsavgiften till föreningen

Insamling av medel

För att kunna stöda skolan och olika evenemang och projekt samlar HoS på olika sätt in medel. Vår ekonomi bygger på medlemsavgiften (15 euro/familj), lotterier och caféförsäljning etc. på adventsbasaren samt intäkterna från Midvinterfesten. Verksamhetsbidrag ansöks från olika stiftelser och fonder såsom Aktias stiftelsen i Vanda, m.fl.

Mer information om vår verksamhet hittar du på vår hemsida. Välkommen med!

Här hittar du mer information om Förbundet Hem och Skola.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram