Ny läroplan och förlängd läroplikt

Gymnasierna tar i bruk en ny läroplan hösten 2021

Utbildningsstyrelsen har 2019 fastställt nya grunder för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. Denna läroplan tas i bruk för de studerande som inleder sina gymnasiestudier 1.8.2021. De studerande som inlett sina studier före hösten 2021 avslutar sina gymnasiestudier enligt den äldre läroplanen.

De mest väsentliga förändringarna i den nya läroplanen

1) Sex olika delområden av mångsidig kompetens har förtydligats och dessa ska stödjas i alla läroämnen:

  • kompetens för välbefinnande
  • kommunikativ kompetens
  • tvärvetenskaplig och kreativ kompetens
  • samhällelig kompetens
  • etisk kompetens och miljökompetens
  • global och kulturell kompetens.

2) Studierna avläggs som studieavsnitt som kan vara av olika omfattning. Ett studieavsnitt på 2 studiepoäng motsvarar en kurs i den äldre läroplanen. Minst 150 studiepoäng bör ingå i din examen.

3) En del studieavsnitt är ämnesövergripande, d.v.s. flera olika läroämnen ingår.

4) Mer övergripande och långvarig studiehandledning erbjuds än tidigare och studerandes rättigheter till stöd är tydligare definierade.

5) Internationellt samarbete och samarbete med högskolor och arbetsliv betonas i högre grad än tidigare.

Våren 2021 jobbar gymnasierna ännu med sina nya lokala läroplaner, planerar studieavsnittens omfattning och vilka som blir ämnesövergripande, funderar på periodernas antal, profileringar, m.m. Den nya läroplanen publiceras på vår hemsida före sommarlovet. I Helsinge gymnasium kommer det även i fortsättningen att erbjudas tre valfria profileringar: sportprofil, företagsamhetsprofil och global profil. Läs mer om dem under profilering .

Förlängd läroplikt

En ny läropliktslag träder i kraft den 1 augusti 2021, vilket innebär att läroplikten utvidgas och att studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten, d.v.s. de som inleder sina studier på andra stadiet hösten 2021 eller senare. Målet är att alla unga ska genomgå en utbildning på andra stadiet och man vill höja utbildnings- och kompetensnivån i landet.

De ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (huvudsakligen födda 2005) har en skyldighet att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet. Läroplikten upphör när man fyller 18 år, eller om man innan dess har avlagt en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

‍Avgiftsfriheten innebär att läroböcker och annat studiematerial som är nödvändiga för att delta i undervisningen blir gratis för de studerande som omfattas av lagen, d.v.s. för de studerande som inleder sina studier på andra stadiet hösten 2021. Dessa studerande har alltså rätt att låna dator och studiematerial från gymnasiet då studierna inleds på hösten. Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning som den studerande använder också på annat sätt än i samband med undervisningen, ska dock fortsättningsvis betalas av den studerande själv.

Avgiftsfriheten på andra stadiet innebär även förändringar i stödet för skolresor som Folkpensionsanstalten betalar. Gränsen för skolresor som berättigar till stöd sänks från 10 kilometer till 7 kilometer i ena riktningen. Samtidigt slopas minimigränsen på 54 euro för månatliga resekostnader.

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Läs mer om den förlängda läroplikten på Undervisnings- och kulturministeriets nätsida med frågor och svar om läroplikten.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram