Kursbricka

Här hittar du vår studiebricka för läsåret 2021-2022. I studiebrickan framgår vilka studieavsnitt/kurser du kan läsa i de 5 olika perioderna. Mer information och korta beskrivningar av studieavsnitten/kurserna hittar du i vår studieguide.

Förutom studieavsnitten/kurserna som erbjuds som närstudier får alla studerande i Helsinge gymnasium gratis avlägga nätkurser via gNet, ett gymnasienätverk med den mest omfattande nätkursbrickan i Svenskfinland. Biologi - från sjukdom till cyborg, engelsk rocklyrik, militärhistoria, repetitionskurs i historia, B1-finska, här finns det något för var och en, vare sig ditt mål är att hitta intressanta specialkurser, få jobba mer självständigt och med hjälp av IKT, öva upp färdigheter som behövs inom framtida studier eller arbetsliv, få extra övning inför studentskrivningarna, eller helt enkelt avlägga en kurs vid ett annat tillfälle än det som erbjuds inom vår normala studiebricka. Nätkurserna undervisas i 3 perioder under läsåret samt några sommarkurser. Bekanta dig med nätkursbrickan på gNets hemsida. Du får mer information av vår studiehandledare.

Vårt unika positionssystem

I Helsinge gymnasium har vi ett unikt positionssystem, schema, som du ser på bilden. Tack vare de längre lektionsblocken har du endast 3-4 olika kurser per dag, så du har i regel inga håltimmar. En normal skoldag inleds kl. 8.10 och avslutas kl. 16.00, men på fredagar inleds undervisningen först kl. 9.40 och på onsdag avslutas sista lektionen kl. 16.20. Ifall du inte har valt en viss frivillig kurs/ett visst frivilligt studieavsnitt i det första eller sista blocket, kan det hända att du börjar så sent som kl. 10.30 eller att din skoldag slutar kl. 13.40. Med hjälp av detta system kan du utnyttja din lediga tid effektivt, t.ex. för morgonträningar, varför inte i skolans konditionssal (OBS - kolla säkerhetsinstruktionerna för eventuella begränsningar i konditionssalens öppethållningstider).

En annan fördel med vårt positionssystem är att du vanligtvis inte har läxor i samma ämne till följande dag, utan det blir en liten paus emellan, vilket ger dig möjlighet till att friare bestämma när du gör dina läxor. Du har inte heller läxor i så många olika studieavsnitt/kurser på samma gång.

Våra längre lektionsblock gör också att det inte går åt lika mycket tid till att inleda och avsluta lektioner. När du väl har kommit i gång med ämnet kan du fördjupa dig i det ordentligt, och du har lättare att jobba med grupp- och projektarbeten. Det går också lättare att planera in studiebesök eller att ta emot gäster.

I randblocken, dagens första och sista lektionsblock, ingår en rast på ca 10 minuter, men tidpunkten då man håller rast kan variera, läraren bestämmer då rasten lämpligast infaller. Under fredagens morgonmötestid kl. 8-9.30 hålls lärarmöten, ledningsgruppsmöten och allmänna tenter och även stödtimmar eller bokcirkelträffar kan sättas in då. Endel studieavsnitt/kurser kan undantagsvis ha timmar från kl. 8.10 på fredagar och i stället ett kortare pass på tisdag morgon. Läraren informerar i så fall om detta i periodens början. GLT = obligatorisk träff med grupphandledaren. Matrasten är kl. 11.45-12.25.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram