I Helsinge gymnasium handleder vi studerandena till ansvarstagande, toleranta individer med kunskaper och insikter i globala frågor samt en förmåga att reflektera över sin egen livsstil i förhållande till omvärlden. Vår uppgift är att skapa och upprätthålla en trygg och uppmuntrande miljö där det finns tillfällen och tid för möten och reflektion, så att den studerande får hjälp med att skapa en tydligare bild av sin egen identitet, människosyn, sina värderingar och sin världsbild. Vi jobbar tillsammans för att skapa en positiv studiemiljö, där varje studerande blir sedd och hörd. Helsinge gymnasiums värdegrund kristalliseras i följande huvudbegrepp, som utgör grundpelarna för vår verksamhet:‍ hållbar livsstil, empati, gemenskap och yttrandefrihet. Du kan läsa mera om hur vi jobbar kring detta i den längre beskrivningen av vår värdegrund.

Vår vision

Vår vision är att vara ett klimatsmart gymnasium där vi utbildar nästa generations aktiva världsmedborgare som inte skyr utmaningar. Vi arbetar för att nå vår vision via vår slogan "Där studerande får växa".

Du kan läsa mer om vår verksamhetsidé och hur vi jobbar kring vår vision och vår slogan här.

Vår läroplan

Helsinge gymnasiums läroplan (GLP 2021) - gäller studerande som inlett sina studier hösten 2021 eller senare.

Helsinge gymnasiums läroplan (GLP 2016) - gäller studerande som inlett sina studier hösten 2020 eller tidigare.

Övriga planer och strategier


Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram