‍I slutet av gymnasiestudierna avlägger den studerande den riksomfattande studentexamen, vilken ger en möjlighet till fortsatta studier på tredje stadiet d.v.s. universitet och högskolor. Det ordnas studentskrivningar två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Dessa ordnas samtidigt i Finlands samtliga gymnasier. Du kan som studerande dela upp studentskrivningarna på max tre skrivningstillfällen. Att dela upp skrivningarna är nödvändigt om du vill skriva många realprov, då en del ämnen skrivs samtidigt. Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga endast ett prov i språk enligt lång lärokurs (A-språk), om flera språk på A-nivå ingår i din examen måste dessa prov avläggas vid skilda tillfällen. Vid ett och samma examenstillfälle kan du dock avlägga två språk enligt kort lärokurs, men de skrivs då på samma dag men med 2h förlängd skrivningstid.

För att kunna delta i ett studentprov bör du ha avlagt alla obligatoriska kurser i ämnet. Provuppgifterna bygger dock på innehållet i de obligatoriska och fördjupade kurserna, och därtill rekommenderas varmt repetitionskurser, våra egna, vid Helsingfors Arbis eller nätkurser via gNet. För mer information fråga ämneslärarna.

Studentexamen består av minst fyra (4) prov, av vilka provet i modersmål är obligatoriskt för alla. Därtill bör du välja tre av följande fyra ämnen:

  • provet i andra inhemska språket
  • ett prov i ett främmande språk
  • provet i matematik
  • prov i ett realämne

Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov. Det finns inte någon begränsning i antalet prov som kan ingå i examen. Vi rekommenderar att du skriver minst 5-6 prov, då detta ger dig en bredare bas för fortsatta studier samt ger dig chans till kompensationspoäng.

Vänligen notera att det bland dina fyra obligatoriska prov bör ingå minst ett prov på en högre nivå. Det betyder att du antingen avlägger det andra inhemska språket på A-nivå (i stället för medellång lärokurs), ett främmande språk på A-nivå (i stället för att avlägga det som kort lärokurs) eller lång matematik (i stället för kort matematik). Oberoende av på vilken nivå du avlagt dina gymnasiekurser, kan du välja en annan nivå i studentskrivningarna, om du t.ex. upplever att du är på en svagare nivå än väntat, så länge som ett obligatoriskt prov i din examen avläggs på en högre nivå. Du kan avlägga modersmålsprov i de båda inhemska språken, dock inte under samma skrivningstillfälle. Du kan dock inte låta bli att skriva modersmålsprovet i svenska.

Du erhåller betyg över studentexamen då du a) med godkänt resultat avlagt de fyra obligatoriska ämnena för examen och b) slutfört dina gymnasiestudier och erhåller avgångsbetyg från gymnasiet.

Sedan våren 2019 skrivs alla studentexamensprov på egen dator. Här kan du läsa mera om hur studentexamensnämnden vidareutvecklas inom den närmaste framtiden.


Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram